DUCHOVNÝ VÝZNAM SLOVA

27.02.2019 19:31

Óm.

-   -   -

EVANJELIUM PODĽA SVÄTÉHO JÁNA

1. kapitola

 

Večné slovo a Jánovo svedoctvo o ňom.

"Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh. Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí, a to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezadržala. Bol človek, poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján. Ten prišiel na svedoctvo, aby svedčil o tom svetle, aby všetci uverili skrze neho. Nebol on tým svetlom, ale prišiel nato, aby svedčil o tom svetle. To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Na svete bol, a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal! Prišiel do svojho vlastného, a jeho vlastní ho neprijali! Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno; ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. Ján svedčil o ňom a volal: Toto je ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, predišiel ma, pretože bol prvší než ja. A z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť. Lebo zákon je daný skrze Mojžiša; milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil." Ján 1:1-18

-   -   -

Slovo pochádza z bezhraničnej dimenzie. Za Slovom je ukryté nekonečno. Dobrá kniha či dobrá báseň je vlastne určitá harmónia slov, akýsi matematický, usporiadaný postup, na ktorom až tak veľmi nezáleží, ide hlavne o "rytmus" - nejaký sled slov, ktoré pomôžu čitateľovi vycítiť Prítomnosť bezhraničnej dimenzie! (Príklad: rocková hudba 123-321-23; klasika 123-223-123-223. Podobne je to aj rytmom textu. Kvalita a harmónia nehrá na city vlastnou iniciatívou, ona hrá citom, proste hrá. Asi treba pochopiť rozdiel medzi drsným a jemným. Rock vs Mozart. Mozart môže hrať aj na koncerte ticha, zvuk je druhotný, pričom pre rock je zvuk prvotný. (napr. film La Belle Verte - tie Koncerty ticha... idete aj Vy?-)

Akýsi opening, sňatie pečatí z biblických veršov sa udeje pri zladení sa s Rytmom, teda naladenie sa na frekvenciu Krista - za čas a priestor, za myšlienky. - Tak sa treba namáhať pochopiť Bibliu v prvomrade, a vzať sa rozumovania. Aké je smiešne, keď si niekto myslí, že toto chápanie sa dá naučiť v škole! Áno dá sa, v škole ticha, a jedine z Milosti Božej! Ide o energiu, frekvenciu a vibráciu, už ste ich niekedy videli? :-) A pritom sú celkom reálne a "hmatateľné" a nikto ich očami ani cez myseľ bežne nevidí. Boha Otca Stvoriteľa nikto nikdy nevidel, ani anjeli, ani Mojžiš a neuvidíte Ho ani po smrti, ak Ho nevidíte teraz:

 
"Boha nikto nikdy nevidel; keď milujeme jeden druhého, Bôh zostáva v nás, a jeho láska je v nás dokonaná. Po tom známe, že zostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta." 1. List Jánov 4:12-14
-    -    -
(Je zaujímavé pozrieť si ešte "Kázeň na Vrchu", a zvlášť Blahoslavenstvá)
 

Vesmír je holografický, každá malá časť obsahuje informáciu aj o celku. Aj keď je podľa mňa Biblia na niektorých miestach poprepisovaná ako sa komu hodilo, je možné z jedinej časti biblického textu vycítiť informáciu o celku. 

Jedného dňa sa nebudeme dorozumievať slovami a nebudú to ani myšlienky! A predstavte si, aj vtedy budú existovať spisovatelia a básnici. Nuž, len to už si každý dobre rozmyslí, čo napíše! :-)

Sme na konci. Uvidíme, koľkí sa dožijú toho dňa nového neba bez chemtrails a novej Zeme kde vládne Pokoj! Výrazne môže zvýšiť vaše šance na prežitie štúdium týchto troch kapitol z Biblie:

Ján 3. kapitola

Ján 9. kapitola

Ján 18. kapitola

-   -   -

Óm.