EASIEST WAY HOW TO DOWNLOAD YOUTUBE VIDEO / NAJĽAHŠIA CESTA AKO STIAHNUŤ YOTUBE VIDEO (SK, ENG)

15.10.2021 18:06

Example: we have youtube video link

https://www.youtube.com/watch?v=aMcBu2Kari4

simply add to this video link "pp"

https://www.youtubepp.com/watch?v=aMcBu2Kari4

and start your download. If this is hard for you, you can use 9convert.com or other service.

SLOVENSKY:

Najľahšia cesta ako stiahnuť youtube video:

Jednoducho k linku youtube napr.:

https://www.youtube.com/watch?v=aMcBu2Kari4

pridajte pp,

teda: https://www.youtubepp.com/watch?v=aMcBu2Kari4

 
- ak je to pre niekoho ťažké, môže použiť napr. službu 9convert.com alebo inú