ECKHART TOLLE: O TOM, ČO JE PRIORITNÉ / ECKART TOLLE: FINDING YOUR LIFE'S PURPOSE (SK, ENG)

02.12.2019 09:28

O TOM, ČO JE PRIORITNÉ - ECKHART TOLLE:

 ECKART TOLLE: FINDING YOUR LIFE'S PURPOSE

(zapnite si zvuk vo videu / turn on sound in video)

https://www.mojevideo.sk/video/30e01/o_tom_co_je_prioritne_eckhart_tolle.html

- skúste zotrvať v prítomnom okamihu pri pozeraní (počúvaní) videa. Toto jednoduché cvičenie, sústredenie sa na TU a TERAZ (BUĎ) sa dá dobre zvládnuť v prítomnosti Eckharta Tolleho. Ide to aj pri vypnutom obraze.

- try to stay in present moment now and always when you listen to master Eckhart