ECKHART TOLLE: VZŤAHY

23.02.2018 11:31

"VZŤAHY NIE SÚ NA TO, ABY VÁS UROBILI ŠŤASTNÝMI, VZŤAHY SÚ NA TO, ABY VÁS UROBILI VEDOMÝMI." Eckart Tolle

 

Eckhart Tolle to vie. Vo svojej knihe "SILA PRÍTOMNÉHO OKAMIHU základné teórie, meditácie a cvičenia" veľmi zrozumiteľnou rečou hovorí ľuďom životne dôležité veci. Jeho reč je tak jednoduchá, že ju mnohí intelektuáli často krát nechápu. Na pochopenie týchto hlbokých myšlienok je potreba rozvíjať cit. Nasledujúce SLOVO NEKONEČNEJ HĹBKY skúste prosím vás čítať citom:

 

Poklady. Svieca tela. Mamon.

"Neshromažďujte si pokladov na zemi, kde moľ a hrdza kazí, a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú; ale si shromažďujte poklady v nebi, kde ani moľ ani hrdza nekazí, a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú; lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Sviecou tela je oko. Keby tedy bolo tvoje oko prosté, celé tvoje telo bude svetlé; ale keby bolo tvoje oko zlé, celé tvoje telo bude tmavé. Ak tedy svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, jaká veľká bude sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridŕžať a druhým pohŕdať - nemôžete slúžiť Bohu i mamonu.

                                

Príklady: vtáci a ľalie.

Preto vám hovorím: Nestarajte sa o svoj život, že čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo ako odev? Pozrite na nebeské vtáctvo, že nesejú ani nežnú ani neshromažďujú do stodôl, a váš nebeský Otec ich živí! A či ich vy o veľa neprevyšujete? A kto z vás starajúc sa môže pridať k veľkosti svojej postavy jeden lakeť? A o odev prečože sa staráte? Povážte poľné ľalie, ako rastú: nepracujú ani nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiaty jako jedna z nich. Ak tedy poľnú trávu, ktorá je dnes a zajtra môže byť hodená do pece, Bôh tak odieva, či azda vás nie o veľa viacej? Ľudia malej viery! Nestarajte sa tedy a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa zaodejeme? Lebo to všetko hľadajú pohania, a veď váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané. Teda nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Dosť má deň na svojom trápení."

 

Svätá Biblia-Roháček, časť z "KÁZEŇ NA VRCHU"

Kázeň na Vrchu=Evanjelium podľa sv. Matúša kapitoly 5., 6., 7.

 

 

 

"VZŤAHY NIE SÚ NA TO, ABY VÁS UROBILI ŠŤASTNÝMI, VZŤAHY SÚ NA TO, ABY VÁS UROBILI VEDOMÝMI." Eckhart Tolle

Viac tu: https://www.biblik.sk/citaty/
"VZŤAHY NIE SÚ NA TO, ABY VÁS UROBILI ŠŤASTNÝMI, VZŤAHY SÚ NA TO, ABY VÁS UROBILI VEDOMÝMI." Eckhart Tolle

Viac tu: https://www.biblik.sk/citaty/