EURÓPSKA STRATÉGIA PRE MLÁDEŽ JE RODOVÁ ROVNOSŤ

02.12.2018 15:28

K takzvaným európskym hodnotám (ktoré obhajujú prakticky všetky štandardné politické strany) sa na sociálnej sieti vyjadril výkonný sekretár Konferencie Biskupov Slovenska Dr. Anton Ziolkovský:

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

www.ziolkovsky.sk

https://www.facebook.com/anton.ziolkovsky/posts/2213513868862466