EVIDENCE THEY CAN MAKE THE CORONA-SCENARIO REAL / DÔKAZY, ŽE DIABLI SÚ SCHOPNÍ PRE DOSIAHNUTIE SVOJICH CIEĽOV UROBIŤ KORONA-SCÉNAR REÁLNYM (SK, ENG) PLEASE SHARE / PROSÍME ZDIEĽAJTE

01.09.2020 23:12

Lukáš 12. kapitola / Luke 12:2

"For there is nothing covered, that shall not be revealed; neither hid, that shall not be known."

- - -

PLEASE SHARE

VIDEO ENGLISH+CZ SUBS

GHANA ABOUT COVID:

https://www.facebook.com/jan.rasputin.7/videos/772826523499136/

LINK ULOZTO, 17MB:

https://uloz.to/file/3SD9mo4FvVtj/ghana-o-kovidu-mp4

 

čas videa / video time 06:54 - Chcú oslabiť váš imunitný systém nosením rúšok tým, že sa nedostanú do styku s baktériami iných ľudí / with masks they want to harm population, masks deflects immunization

čas videa / video time 12:33 "ČO MUSÍ UROBIŤ CIRKEV? POSTAVIŤ SA PROTI NIM! / WHAT IS THE CHURCH SUPPOSED TO DO? TO RESIST THEM!

čas videa / video time 15:17 - chcú, aby ľudia začali zomierať / they want people die

 

PLEASE SHARE