EVOLÚCIA: FAŠISTI, KOMUNISTI, COVIDISTI / EVOLUTION: FASCISTS, COMMUNISTS, COVIDISTS (SK, ENG) (AKTUALIZÁCIA 1 / UPDATE 1)

18.09.2020 23:38
"Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods:    I am the LORD your God." Lev 19:4

"Nepoklesneš k uctievaniu žiadnych idolov, ideálov, ani  ideí, ani si nespravíš takých bohov, čo sú odliati z kovu ani vyrobených z niečoho: JA SOM KTORÝ SOM Tvoj Boh!" voľný preklad Leviticus 19:4

 -   -   -

 

 

FAŠISTI / FASCISTS:

 

KOMUNISTI / COMMUNISTS:

 

COVIDISTI / COVIDISTS:

https://www.biblik.sk/news/zaujimavosti-o-symbole-v-somethin-interesting-about-the-v-symbol/

-   -   -

 

IDOLY UCTIEVANIA / IDOLS OF WORSHIP:

1933-1945 - Hitler, hákový kríž, Sieg Heil - viera v konečné víťazstvo / Hitler, hooked cross, Sieg Heil - fascists believed in total victory (one world nazi goverment)

 

1922-1953 Idol uctievania / idol of worship: Josif Stalin - veľká nádej pre celosvetovú revolúciu a konečné víťazstvo / J.V. Stalin was big hope for the global transformation of the world and the total victory (omg, this is really a demon inspired man, nasty face)

 

2020 - ? ? ? ? Idol uctievania:

Idol of Worship: RÚŠKO / MASK

Ciele Covidizmu: Globálna transformácia a totálne víťazstvo / Goals of Covidism: GLOBAL TRANSFORMATION OF THE WORLD AND TOTAL VICTORY - ONE WORLD GOVERNMENT

-   -   -

AKTUALIZÁCIA 1: Keď sa dostali fašisti k moci a išli okupovať Slovensko, babka verejne hovorila: "Hitler, to je zlá burina, tá len tak nevyhynie!" A už aj ju išli žalovať, iba ľudia (najskôr ich rodinní príslušníci) zabránili tomu, aby babku niektorí iniciatívni neudali... Vlastne, počas II. svetovej vojny sme mali veľké šťastie: babka prišla varovať starú židovku, aby sa išli schovať do nášho domu. Židovka to odmietla, pretože bola veľmi bohatá a povedala babke, že ona má toľko zlata, že sa vykúpi! Samozrejme, fašisti si zobrali aj zlato a aj tak odvliekli židovku do koncentráku! Ak by nejakého žida u nás našli schovaného, najskôr by sme boli potrestaní ako exemplárny prípad... Minimálne by nás čakal transport do koncentráku. Na všetkom je zaujímavé to, že babka robila v hoteli, ktorého bola stará židovka majiteľkou, kuchárku a chyžnú. (vtedy mohli robiť takú prácu iba čistí a bohatí ľudia, naši susedia boli veľmi chudobní, hladní a špinaví, kto nemal statok a polia, vtedy nemal nič, kto mal čo jesť, bol bohatý) Stará židovka babke kradla peniaze - ulakomila sa na trinkgelty, ktoré chyžnej nechávajú hostia. Ale babka židovku aj napriek tomu išla varovať... 

"Ten, kto sa nadeje na svoje bohatstvo, padne; ale spravedliví budú pučať ako lístie." Príslovia 11:28
 
-   -   -
ENGLISH:
 
UPDATE 1: During the World War II, Slovakia was occupied by fascists. My gradma said: "Hitler is bad weed, that would not die quickly!" Some people tried to tell this to the nazi acolytes, but they were quickly stopped, probably by their family members. Grandma was birthing childs, she was a grannie. Maybe people didn't want to lose her, she was lucky. But we were very lucky twice:
The nazi wanted all jews, and grandma she has given a warning to an old rich jewish lady... Gradma was quickly running into a hotel and she tried to give a warning to that rich jewish lady. Gradma said: "Dear lady, please come quicly and hide into my house righ now! If you will decide to stay, the fascists will take you away! Please, dear lady, come quickly with me and hide!" The old rich jewish lady said: "I have so much gold, I will buy my freedom!" The old rich jewish lady refused to go and she rather made a decision to stay. The fascists took her gold, and they trasported her and her family to the concentration camp! Our luck was she refused to hide! Because the nazi were searching the houses, finding a hidden jew means transport of all of us into the concentration camp...
-   -   -
 "He that trusteth in his riches shall fall: but the righteous shall flourish as a branch." Proverbs 11:28