FAJČENIE MARIHUANY POŠKODZUJE MOZOG

08.10.2018 13:49

www.aluska.org

Kouření marihuany poškozuje mozek:

Studie použitím neurozobrazovacích technik odhalila škodlivé účinky marihuany na lidský mozek. Výzkumníci zjistili, že průtok krve v různých oblastech mozků kuřáků marihuany je abnormálně nízký, a to především v těch částech mozku, jež bývají postihnuty patologií Alzheimerovy choroby. S využitím jedno-fotonové emisní výpočetní tomografie tak vypluly na povrch markantní rozdíly mezi mozky uživatelů marihuany a osob, které tuto drogu nevyhledávají:

,,Legalizace konopí může otevřít cestu některým léčebným využitím této plodiny. Naše studie však u téměř 1000 uživatelů marihuany ukazuje snížené prokrvení mozku. K tomu došlo především v hipokampu, což je část mozku zodpovědná za paměť a učení. Zároveň je hipokampus náchylný na snížený průtok krve u Alzheimerovy choroby," sdělil Medcape Medical News Cyrus Raji, MD, PhD., vedoucí studie z Kalifornské univerzity v Los Angeles.

www.aluska.org