FARBY NA MAĽOVANIE OBSAHUJÚ JEDOVATÉ ZLÚČENINY (AKTUALIZÁCIA 2x - toxicita BaSO4 pri vdýchnutí)

10.10.2019 16:50

Síran bárnatý (BaSO4) sa používa ako bežná vec pri farbách na maľovanie. Podľa Wikipédie je to netoxická látka, lebo sa nerozpúšťa vo vode:

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADran_b%C3%A1rnat%C3%BD

Wikipédia toho nakecá, určite by nemala byť považovaná za dôveryhodný zdroj, ale na druhej strane žiaden iný zdroj okrem Svätého Boha Samého, skrátka okrem Pána Boha nikto nie je dôveryhodný. A dovolím si tvdiť, že okrem Slov Pána Ježiša Krista treba pochybovať aj o Biblii a preto by ju každý mal začať podrobne skúmať. Pretože tí, ktorí veci iba slepo prijímajú, obvykle na nič nové neprídu a môžu sa aj mýliť. Ako povedal kardinál Jules Mazarin: "Ľuďom je potreba dôverovať, ale treba sa k nim správať ako k najväčším podvodníkom."
Takže je dobré skúmať a preveriť si akékoľvek aj oficiálne tvrdenia, pretože nejakým ľuďom alebo tvrdeniam len tak veriť - to vás môže vyjsť poriadne draho. Mnohí to pochopili až po tom, čo im zaočkovali dieťa - aj oficiálne prijímané praktiky a dogmy (a to nielen tie cirkevné) sú obyčajné podvody a svinské lži.
 
Čo sa tých farieb týka, veď ľudia ktorí maľujú predsa dýchajú jedovaté výpary! (Obvykle používaná biela Primalex Plus podľa údajov na balení obsahuje minimálne 86% BaSO4)

V každom prípade -  bárium je jed. Mimochodom báriové zlúčeniny sa používajú aj ako jed na potkany (BaCO3). Preto sa nemôžeme čudovať, že bárium obsahuje aj kontrastná látka, ktorú podávajú ľuďom do krvi alebo do čreva pred CT snímkom alebo röntgenovým vyšetrením! Môže to byť podobné svinstvo ako s vakcínami - keď vďaka ich injekcii ľudia badateľne chorľavejú až po niekoľkých týždňoch, málokto by to dával do súvisu s nejakým liekom alebo injekciou! Ale musíme pripustiť, že v každom systéme - v monarchii, v socializme aj v kapitalizme má niekto záujem poškodzovať ľudí alebo ich použiť ako laboratórne krysy na test nových metód. A dnes je úplne jasné, že ľudí sa snažia zbaviť.

Čím dlhšie žijete na tejto planéte - v tomto svinstve, tým viac sa nestíhate čudovať, že nejaká mocnosť určila, že ľudia sú premnožení ako potkany a snažia sa ich všetkými možnými prostriedkami - očkovaním počnúc a chemtrails končiac - vyhubiť! (Jedna zo zlúčenín chemtrails má podľa pracovníčky amerického letectva  Kirsten Meghan vzorec BaFeSO4) A to teraz nebudeme písať o jedoch v potravinách, vo vode, v oblečení, v kozmetike... chceli by sme iba spomenúť, že ak by sme žili na normálnej planéte, bárium v akejkoľvek podobe by bolo zakázané, podobne ako ortuť, ktorá je bohužiaľ bežnou súčasťou vakcín a o ktorej tiež odborníci presviedčajú, že je úplne v pohode...

 
Niečo o prvku bárium

Štúdie v anglickom jazyku, ktoré nás zaujali:

"Bárium je ťažký kov z radu dvojmocných kovov alkalických zemín, ktorý bol známy ako svalový jed. Bárium môže spôsobiť človeku otravu, čo môže viesť k závažnej hypokalémii a to môže mať vážne následky."

"Barium is a heavy divalent alkaline earth metal that has been known as a muscle poison. Barium can cause human toxicity, which may lead to significant hypokalemia and have serious consequences."

AKTUALIZÁCIA 1: TOXICITA BaSO4 pri vdýchnutí častíc:

 
 
AKTUALIZÁCIA 2:
 "A ani inhalácia bárnatých zlúčenín neostáva bez toxických účinkov, spôsobuje poškodenie dýchacej sústavy. Inhalácia síranu bárnatého BaSO4 (v tráviacom systéme netoxického) spôsobuje vážne pľúcne ochorenia."
 
 
A ani inhalácia bárnatých zlúčenín neostáva bez toxických účinkov, spôsobuje poškodenie dýchacej sústavy. Inhalácia síranu bárnatého BaSO4 (v tráviacom systéme netoxického) spôsobuje vážne pľúcne ochorenia.