FER-RA-RI

06.02.2019 11:56

"Lebo stučnelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa, a uzdravil by som ich." Matúš 13:15

-   -   -

Prídete s krásnym športovým autom do servisu, dotlčeným od skál a celým špinavým od ťažkého terénu. Vo vnútri máte kaluže vody, všetko stuchnuté a splesnivelé, v tom sa už nedá ani sedieť - a obviníte výrobcu, že ste dostali zlý výrobok!

Ak by ste naozaj nevedeli, že športiak nechodí po ťažkom teréne ani nepláva na vode, mysleli by ste si, že vás oklamali! Tak ťažko chorý je človek pred Bohom, keď tvrdí, že zlý je svet!

Ale ľudia nielen že nepoznajú pravidlá cestnej premávky, oni ani nevedia, že existuje nejaká Cesta!

Potom idú vo Ferrari cez les, skončia v prvom strome a ešte aj strom je na vine!* Vlastne akoby slepý a hluchý dostal krásne športové auto, zničil ho obvykle už pri výjazde od predajcu a začne robiť bordel, že niečo nefunguje. Potom sa pýtate, prečo takému volovi niekto predal také auto. To preto, lebo túžil počuť a vidieť krásu krajiny a ten zvuk motora. Nevedel, že je slepý a hluchý, ale kdesi vo vnútri túžil vidieť a počuť.

Ako sa raz bude cítiť každý, keď predstúpi pred Boha a uvidí veci také, ako sú, nie také, ako mu ukazuje zdegenerovaný rozumový mozog?

Všetci zabudli, oslepli, ohluchli a zbláznili sa? Či je už dnes rovno nežiadúce a dokonca i nebezpečné o duši a duchovnom zraku čo i len hovoriť?

 

Nadarmo nie je v znaku Ferrari vzpínajúci sa kôň. Je to kôň, ktorého človek musí ovládnuť, predcháza tomu však uvedomenie, že človek je zviera (hriešnik) aj jazdec (Boh) Ak chýba tento pohľad, človek je v rámci náboženstva iba úbohým hriešnikom, ktorý si má donekonečna len sypať popol na hlavu aby si tak vyžobral nebo.

Ateista, ktorý v Boha neverí alebo Ho neuznáva, kôli chvíľkovému potešeniu neváha pošliapavať ľudí aj svet. Tak je to s našim zvieracím telom keď nemá jazdca. Ľudská filozofia bez Boha, aj tie najlepšie myslené ideály ako sloboda, rovnosť, bratstvo i demokracia sa topia v slzách a krvi. Otroctvo rozumu, kedy ľudia slúžia vlastným zvráteným zákonom, predstavám, ideálom a predpisom, miesto toho, aby pochopili, že Božie predpisy a Zákony sú na to, aby slúžili človeku. Teda takýto "systém"= väčšina túžob a myšlienok človeka, je na jednej strane následok ťažkej duševnej choroby ľudstva. Božie Zákony väčšinou ani moderní ľudia už ani nechcú poznať, lebo z toho vychádza obrovská zodpovednosť a trpké priznanie si, že z Božieho pohľadu je "zdravý" človek, častokrát ešte aj odborník a vedec, ťažko duševne chorý! Vlastne ľudstvo dostalo takú slobodu, že sa môže kľudne aj zotročiť a nakoniec od zúfalstva začína blázniť. A to ešte mnohých pohoršuje, ak sa povie, že človek pochádza z opice :-)

 

*Ak to takého človeka pri náraze do stromu bolí, alebo keď do auta pri pokuse preplávať rieku začne natekať voda, na vine sú bankári, reptiliáni a židia. Treba vykoreniť všetky stromy a urobiť poriadok so všetkými riekami! To je pohľad "inteligentného" človeka, ktorý si myslí, že má prehľad! Potom chcú ísť slepí vodcovia robiť také poriadky a keď dostanú príležitosť, nakoniec vždy ostáva posledný nepriateľ - ich predstava nedokonalého Boha, ktorú sa každý primitívny v princípe fašistický systém snaží nahradiť ideálmi, či rovno vykoreniť.

 

"ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE NEMOCNÍ."

Matúš 9:12

-   -   -

"Toho istého času tam boli prítomní niektorí, ktorí mu rozprávali o tých Galileanoch, ktorých krv smiešal Pilát s ich obeťami. A Ježiš odpovedal a riekol im: A či sa domnievate, že tí Galileania boli hriešni nad všetkých Galileanov, že pretrpeli také veci? Nie, hovorím vám; ale ak nebudete činiť pokánie, všetci podobne zahyniete. " Lukáš 13:1-3