FORMOVANIE PRIRODZENEJ OBLAČNOSTI NAD TN OPÄŤ NARUŠENÉ CHEMIKÁLIAMI / CLOUDS OVER TRENCIN KILLED AGAIN BY CHEMICALS (SK, ENG)

08.07.2019 21:10

"Jak vy žijete lidi? Žijete jako tupé ovce, kterým jsom mozgy vymyty televizí, vzdělávacím systémem, ste uspání masmédii do spánku smrti! Je čas se probudit. Je čas obživit svoje duše skrze víru v Ježíše Krista!" cit. kazateľ Pavel

"How do you people live? You live like a stupid sheeps, completely brainwashed by TV and education system! You've been put to sleep by massmedia, to a sleep of death! It is time to wake up. It's time to revive your souls through Faith to Jesus Christ!" quote by czech street preacher Pavel

-   -   -

Ďalší hororový západ Slnka nad Trenčínom vytvorený svetloreflexnými časticami rozsýpanými z lietadiel / Another horror sunset caused by light-reflecting material released from planes  (city: Trencin - Slovakia)

 

Rozbíjanie oblakov. Akonáhle sa začnú formovať prirodzené oblaky, okamžite tu máme aj niekoľkokrát denne nálet posýpacích lietadiel, ktoré z normálnych oblakov vytvoria takúto masu. Všimli ste si, že dnes už takmer neexistuje prirodzená oblačnosť? / Crushing the clouds by planes. Everytime when the normal clouds are getting to be born, we have a chemical attack by crime planes. They're instantly killing the normal clouds and creating almost everyday such nasty chemical mass over our cities and continents. Did you ever realize we almost don't have normal clouds anymore? Our sky and the normal weather was completelly changed by criminal planes.

 

Po západe Slnka umelá oblačnosť už sformovaná ako obvykle do pravidelných pruhov. / After the sunset all artificial clouds are routinely formed to such stripes, probably by some ground radars or by orbital probes.

 

Čo ja s tým urobím? To by sa mal vážne pýtať každý uvedomelý človek. Je to tiež otázka prežitia. / What can I do with it? That's a question for everyone who knows what's going on here. What can I do with it? - Finding answer may help you to survive. Ask this question to yourself please and find answers.

 

NEUPRAVENÉ SNÍMKY / RAW PHOTOS CHEMTRAILS TRENČÍN 8.7.2019:

https://uloz.to/!5C3MQCmfd3RU/chemtrails-trencin-8-7-2019-rar