GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE

01.08.2018 16:17

"Filantropia, -ie žen. r. ľudomilnosť, jeden z prostriedkov buržoázie, slúžiaci na maskovanie vykorisťovania a  zároveň na oklamanie a odvádzanie vykorisťovaných od boja za triedne záujmy;)"

 

-    -    -

 

Globálny prediktor chce dnes určovať ľuďom, čomu a komu majú veriť. V prípade takzvaného Globálneho otepľovania rafinovaný Globálny prediktor chce, aby ľudia verili, že necelých 0,04% CO2 v atmosfére má iný ako zanedbateľný vplyv na skleníkový efekt. (v odkaze "skleníkový efekt" vidíme, ako sa "vzdelávajú" deti). No dnes sa celý svet tvári, že proti Globálnemu otepľovaniu treba bojovať, a že životodárny plyn CO2, ktorý vlastne nevyhnutne potrebujú rastliny na dýchanie, je zrazu podľa najmodernejších vedeckých teórií extrémne nebezpečný!

Samozrejme, našli sa nejakí "vedci" + zopár ziskuchtivcov ako napr. Albert Gore, ktorí vytrvale po celom svete chodili vymývať ľuďom mozgy s prednáškami o nebezpečenstve CO2 a Globálnom otepľovaní. Známa prednáška Ala Gora "An Inconvenient Truth" (nevypovedaná pravda) je vlastne "A Convenient Lie", teda vyslovená lož. 

Čo vlastne vytvára skleníkový efekt? Dnes predovšetkým nálety posýpacích lietadiel, ktoré do atmosféry vypúšťajú špeciálne látky, ktoré nám toto odporné teplé a nevyspytateľné počasie spôsobujú.

Zločinci, ktorí akcie chemtrails plánovali, nevedeli presne odhanúť, ako experiment s umelým vyvolávaním Globálneho otepľovania vlastne dopadne: preto začali kričať do sveta, že Globálne otepľovanie môže prinesť ochladenie, prípadne globálnu zmenu klímy a počasia, najmä však, že Globálne otepľovanie je nebezpečné a teda vraj za každú cenu treba proti nemu bojovať!

Ak by si ľudia začali bližšie všímať čiary na nebi a  ich vplyv na počasie, v médiách by najskôr bola dokola vysielaná správa, že chemtrails sú vlastne jedinou možnosťou na záchranu planéty pred Globálnym otepľovaním, ktoré ohrozuje Zem a stabilitu počasia. Teda Globálny prediktor tu vlastne len zachraňuje Zem a pretože je od prírody filantrop, snaží sa predísť prudkým zmenám počasia, ktoré ľuďom už pekne lezú na nervy.

Kto by sa ešte potom opovážil tvrdiť, že chemtrails to Globálne otepľovanie a zároveň aj tie prudké zmeny počasia vlastne vyvolávajú, je jasné, že by bol nálepkovaný ako konšpirátor, odporca vedy a terorista, ktorý nenávidí celú Zem.

 

V dôsledku rozprašovania chemtrails bezpochyby zahynie väčšina civilizácie následkom každodenného vdychovania syntetických vláken, báriových solí, zlúčenín síry, drobných kovových častíc a iných látok, ktoré podľa oficiálnej propagandy len zachraňujú Zem pred Globálnym otepľovaním. Smrť väčšiny ľudí v dôsledku rozprašovania chemtrails je vlastne plánovaná strata, používa sa termín "nevyhnutné zlo".

S ozónom to nevyšlo, príliš nesedelo nasypať tony chemikálií do mrakov kôli ozónovej diere, tak aspoň bola odstránená konkurencia výrobcov lacných freónových chladiacich médií z rozvojových krajín. Teraz je však najväčším nepriateľom CO2!

Opatrenia na znižovanie CO2 a Globálneho otepľovania sú opatrením na odstránenie väčšiny svetovej populácie.