GRAHAM STEPHAN: WHAT IS ACTUALLY LIKE TO BE A MILLIONAIRE IN YOUR 20's / GRAHAM STEPHAN: AKÉ JE TO BYŤ MILIONÁROM V DVADSIATICH ROKOCH (SK, ENG)

05.12.2018 17:10

GRAHAM STEPHAN (27) Real Estate millionaire:

"I wouldn't be where I am today, if I wasn't super-hyper focused on my finances and how I spent my money. Like now, if I ever resist spending money on somehow cheap. But this is the exact same reason why most lotto winners end up going broke after a few years. The spending habits to create a millionaire are the exact same as to stay a millionaire."

GRAHAM STEPHAN (27) Obchodník s nehnuteľnosťami, ktorý sa stal milionárom:

"Nebol by som dnes tam kde som, keby som sa nedokázal perfektne sústrediť na svoje peniaze a na to, akým spôsobom ich utrácam. Aj teraz odolávam, keď by som mal minúť peniaze len tak, hoci aj keby to bolo lacné. Ale toto je presne ten istý dôvod, prečo väčšina výhercov v lotérii premrhá svoje peniaze v priebehu pár rokov. Pretože návyky ako utrácať vytvárajú milionárov, a tieto návyky sú presne rovnaké, keď chcete milionárom aj ostať."

https://www.youtube.com/watch?v=aGyiMPdnjUI