HEGER POVEDAL PRAVDU / SLOVAK PRIME MINISTER SAID THE TRUTH (SK, ENG) (+Poznámka Biblik DOPLNENÉ /+ Note Biblik)

16.08.2021 12:29

"Práve tam, kde sú tie regióny výraznejšie zaočkované môžme očakávať, že sa tá pandémia bude aj výrazne viac šíriť." Eduard Heger

https://www.youtube.com/watch?v=53JHvaDk3vo

LINK ULOZTO:

https://ulozto.sk/file/WZZ2fkLX2Nlb/eduard-heger-kde-su-regiony-vyraznejsie-zaockovane-mozeme-ocakavat-ze-sa-pandemia-mp4#!ZGWyAQR2AQL1LwyvAwHjAzEwZTV5Z2WfGwWuoK5WHyIiGmt5BD==

"Exactly in those more vaccinated regions, we can expect that pandemy will be spreaded even more." Eduard Heger, slovak prime minister

__________________________________________________

All about you and vaccination Matthew 9:12 - "THEY THAT BE WHOLE NEED NOT A PYSICIAN, BUT THEY THAT ARE SICK."

Poznámka Biblik / Note Biblik: That is exactly what the vaccination of healhly people is about: More vaccines, more suffering, diseased and deaths /

 O čom je očkovanie zdravých ľudí: Čím viac vakcín, tým viac utrpenia, chorôb a smrti. Základom pre pochopenie satanskej zvrhlosti KAŽDÉHO očkovania zdravého tvora je:

"ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE CHORÍ." (Matúš 9:12)  Akákoľvek choroba má nejaké príčiny, ktoré viedli k tomu, že sa objavila, primitívne povrchné opatrenia ako napr. očkovanie môže v najideálnejšom prípade iba oddialiť katastrofu, teda ani 100% účinné vakcíny by nikdy nemohli byť riešením!

Čo by sa stalo, ak by sme neočkovali vôbec a začali hľadať spôsoby na udržanie zdravia? Pomohli ľudstvu nejako vakcíny? Veď to vidíte v praxi - epidémia rakoviny, alergií, porúch imunity, zníženie plodnosti, poruchy správania a epidémia psychických chorôb, ku ktorým očkovanie a vakcíny prispievajú URČITE! Čím viac sa očkuje, tým viac sú deti aj dospelí chorí! Ľudstvo sa vôbec nesústredí na zdravie, na normálnu prirodzenú funkciu imunity a na zdravý, šťastný, pokojný a spokojný harmonický život, ale na choroby, a ak sa niekde choroba ako varovný signál objaví, býva zvykom "vypnúť kontrolku", čo sa neskôr objaví ako oveľa vážnejší problém, ktorý má momentálne celé ľudstvo. Ďalej s takýmto spôsobom myslenia to už nejde a sme možno prvý krát v histórii civilizácie dnešného typu postavení pred to, aby sme začali stavať na normálnych pevných základoch a sme už nútení hľadať príčiny a následne aj komplexné riešenia problémov! Popri fyzikálnych, resp. hmatateľných faktoroch (rozprašovanie chemtrails, elektromagnetické žiarenie, znečistený vzduch, voda, zlá strava, nesprávny spôsob myslenia a nezdravý životný štýl) sa určite nevyhneme pátraniu po duchovným príčinách chorôb. Súhrnne by som ich možno nazval myšlienkovým nastavením*, ktoré spúšťa určitý typ deštruktívneho správania alebo naopak duchovnej lenivosti, ktoré jedincovi a okoliu nie vždy môžu byť viditeľnými, ale sú prvoradým zárodkom chorôb a nešťastí.

 

*myšlienkové a citové nastavenie duše/rodín/národov, ktoré vedie k opakujúcim sa cyklom v živote a vzorcom správania, ktoré napomôžu k vytvoreniu prostredia alebo situácie, ktorá sa niekedy odrazí ako neštastie alebo choroba, s najväčšou pravdepodobnosťou má vplyv nielen na osobné/rodinné šťastie alebo nešťastie, ale aj na také udalosti ako lokálna a niekedy možno aj globálna živelná alebo človekom vyvolaná katastrofa. Všetko, čo je proti Životu alebo sa vyvíja nesprávne, býva nakoniec v kolobehu života zrovnané alebo rozdrtené:

"Videl som ukrutného bezbožníka ohromnej sily, rozvetveného jako samorastlý strom zelený v domácej zemi. Ale sa pominul. A hľa, nebolo ho; hľadal som ho, ale sa nenašiel. Pozoruj nevinného a vidz priameho a uvidíš, že budúcnosť má človek pokoja. Ale priestupníci budú vyplienení všetci dovedna; koniec bezbožníkov bude ich vyťatie." Žalmy 37:35-38