HOMEOPATIA A KRESŤANSTVO

09.05.2019 14:39

"Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by stratil svoju dušu pre mňa a pre evanjelium, ten ju zachráni." Marek 8:35

-   -   -

Snáď najčastejšie kritika homeopatie z radov ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu je to, že homeopatia je mágia a jej zakladateľ Samuel Hahnemann bol slobodomurár. Ale veď slobodomurár bol aj Mozart a ten tiež niečo o hudbe vedel! Pre jednoduchého človeka mohlo byť aj plošné zavedenie tkacích strojov mágiou, lebo ťažko mohol pochopiť, že za jeden deň nejaký stroj vyprodukuje toľko, čo jedna najšikovejšia priadka zvládne za rok. Tkacie stroje fungovali kedysi a fungujú aj dnes. Aj homeopatia fungovala v minulosti a funguje aj dnes. Zjavne existuje aj v homeopatii nejaká zákonitosť, ktorá nám uniká, najskôr preto, lebo je potreba vyvinúť iný typ myslenia (zraku) aby sme sa na ňu mohli bližšie pozrieť. Je zaujímavé, že niektoré cirkvi tak broja proti homeopatii, lebo vraj ide o pôsobenie démonov, ale napr. s očkovaním ticho súhlasia, aj keď je evidentné, že vírusy vo vakcínach sú pestované na tkanivách cielene potratených ľudských detí! Mohla by globalizácia a záujmy korporácií preniknúť aj do moderných kresťanských cirkví? V televízii stačí poukázať, že nepriateľ je terorista či fašista, v moderných cirkvách stačí, že nepriateľ je démon a okultista!

Zaujímavý článok o homeopatii, sme našli tu::::

 

Za mágiu a okultizmus je v takzvaných kresťanských kruhoch považované všetko, čo sa buď bližšie neskúmalo, alebo sa neskúmalo vôbec. A radšej sa skúmať ani nebude, keď je dopredu jasné, že ide o mágiu a okultizmus! Aké je to jednoduché, však? No na jednej strane takýto spôsob myslenia pre členov rôznych kresťanských spoločenstiev predstavuje určitú ochranu. Cesta vlastného skúmania predstavuje vždy určité riziko, predovšetkým je to riziko zrútenia súčastnej predstavy o svete, čo by hocikto nemusel uniesť - mohol by sa zrútiť tiež. Ak je človek držaný v kláštore, vodcovia kláštora za neho nesú zodpovednosť a riziko poranenia napríklad divou zverou je predsa len za múrmi kláštora minimalizované. Ale za členstvo v rôznych náboženských organizáciách za pocit garantovanej spásy a bezpečia sa takisto platí vysoká cena - v podobe prijatia určitého spôsobu kolektívneho myslenia. Človek, ktorý vnútorne nie je pripravený prijať pravdu, nech by bola akákoľvek, radšej sa spolieha na "vodcu", na ktorého vlastne hádže zodpovednosť. Čiastočné odovzdanie slobodnej vôle do rúk cirkvi či náboženskej organizácie by sa nemalo nikomu vyčítať, častokrát je to aj spôsob výchovy: farár to vie lepšie, on je odborník, doktor tomu rozumie lepšie, on to študoval... Na všetko sú odborníci. Odborníci na dušu, odborníci na telo, a vždy sú tu aj odborníci, ktorí vedia aj to, ako a čo si máte "správne" myslieť. Ak nechcete byť konšpiračný teoretik, ostáva len veriť každému "overenému" odborníkovi. Takto sa otrok slepo oddáva každému pánovi, pred ktorého predstúpi, a ospravedlní si to tak, že veď asi to tak Boh chce, aby človek veril indivíduám, ktoré akože vraj Boh ustanovil za odborníkov! (v prípadne ateistov, že vraj veď veriť odborníkom a vedcom - to je predsa racionálne!...) Možno niečo podobne "racionálne" je kastový systém v Indii, kedy neváhali vlastní príbuzní zavraždiť človeka, ktorý si vybral iné náboženstvo, a podobné je to aj v rôznych moslimských sektách, kde za spochybnenie nejakej dogmy hrozí človeku fyzická smrť od najbližších príbuzných... Kasta je ich Bohom, dogma je ich absolútnou pravdou! Prejav iného ako kolektívneho myslenia dodnes bežne trestajú aj smrťou. Symbolom Indie je dnes miesto dávnej múdrosti špina a počet bohov ako smetí, symbolom islamských štátov je všadeprítomný prach a púšť, pod ktorou je nafta, ktorej smrad znečisťuje celý svet! Úpadok - to je osud každej civilizácie, náboženstva aj jednotlivca, ktorý postaví pravidlá, poriadok, blahobyt alebo akýkoľvek materiálny či duchovný ideál nad lásku k Bohu, ktorá jediná je absolútnou hodnotou. Bordel a špina vždy vzniká vtedy, ak nejaký sebalepší duchovný či vedecký ideál (alebo osobný či spoločenský záujem) sa začína stavať nad slobodu jednotlivca, t.j. nad lásku k Bohu a blížnemu. Svet sa začína topiť v slzách a krvi, keď systém pravidiel hrubo zasahuje do slobody jednotlivca, podobnou simuláciou fašizmu je bezbrehá sloboda, napr. sloboda pre globálne korporácie, ktoré sú nad zákonom a môžu, ako vidíme, ľubovoľne nastoliť v takmer každom štáte prakticky každú vládu. Zo strany NATO, USA či Izraela nikdy nejde predsa o zvrátenosti, deštrukciu a vraždenie, od nich je to vždy iba nastolenie demokracie - to sú odborníci na šírenie demokracie! (Máte povinnosť im veriť, ináč rovnako ako za čias totality nemáte kladný pomer k ľudovo-demokratickému zriadeniu!) Ak tento princíp bez silnejšieho odporu verejnosti využívajú globálne mocnosti, začína zrazu platiť aj pre úzku skupinu sexuálne úchylných, ktorí tiež podobne ako globálne korporácie majú "svoje" práva.

Vďaka Pánu Bohu za kresťanstvo, kde človek v prípade zrieknutia sa stádovitého náboženského prúdu (resp. zrieknutia sa stádovitého pudu) by sa aspoň nemal báť o život! V porovnaní s inými náboženstvami je teda kresťanstvo dnes o niečo civilizovanejšie. V prúdoch kresťanských cirkví hrozí za iné ako stádovité zmýšľanie trest vylúčenia z cirkvi alebo zboru, čo je vlastne tiež určitý typ smrti. Nájde sa iba pár ľudí, ktorí pre pravdu neváhajú riskovať hoci aj dušu. Kristus hovorí, že práve tí, ktorí pre Neho (ako tomu rozumieme - pre lásku k Nemu, pre lásku k Pravde ako takej, a kôli láske k človeku) neváhajú riskovať aj dušu, práve tí ju (seba samých, svoju večnú podstatu) nájdu (Mk 8:35)

Náboženstvo, cirkvi a kresťanské zbory môžu človeku zo začiatku pomôcť, sú vecou ľudstvu veľmi prospešnou, neskôr sú však pre vážne hľadajúcich, ktorí vedia Koho (Čo) presne hľadajú, skôr prekážkou. Teda človek by mal z nich vyrásť do podoby chrámu Božieho Ducha, ktorý nikdy ani v samote neostáva opustený ani prázdny. Ako hovorí Vivékánanda: "Smutné je, ak mladý človek do kostola nechodí, no ešte smutnejšie je, ak tam starý človek ešte chodí."

 

"Uctievaj svojho ja " SOM " v Kristovi, nie Krista ako podobu, ani ako osobu Boha."

(Maj úctu k Bohu, k človeku a k sebe v Kristovi, nie ku Kristovi, ako podobe, ani ku Kristovi, ako osobe. Aj Ty si Božím Synom, tak nerob hlúposti a začni sa správať k Bohu, k ľuďom a k sebe podľa toho Kto naozaj JE/sú/si; nie podľa toho, akú rolu podľa Teba Hrajú/hráš vo svete.         Miluj Boha, seba a ľudí preto, že sú, nie preto čo sú a akí sú podľa Teba)

„You must worship the Self in Krishna, not Krishna as Krishna.“
https://citaty-slavnych.sk/autori/swami-vivekananda/