How to be calm, stress and anxiety free. Two exercises. Health with Mu Yuchun / AKO BYŤ KĽUDNÝ, BEZ STRESOV A BEZ ÚZKOSTÍ. DVE CVIČENIA S MU YUCHUN. (SK, ENG, RUS)

17.06.2021 08:48

How to be calm, stress and anxiety free. Two exercises. Health with Mu Yuchun

AKO BYŤ KĽUDNÝ, BEZ STRESOV A BEZ ÚZKOSTÍ. DVE CVIČENIA S MU YUCHUN

https://www.youtube.com/watch?v=mWOm29TOfJI