HRM SUNGAZING (SK, ENG)

02.08.2017 15:33

biblik.sk/clanky

Možnosť zakúpiť vytlačené:
https://www.biblik.sk/hrm-sungazing/

Poznámka Biblik: v niektorých, podľa doterajších skúsenosti vo veľmi ojedinelých prípadoch, môže následkom cvičenia sungazing najmä na pokročilých stupňoch dôjsť v k vnímavosti/zvýšenej citlivosti na elektromagnetické žiarenie. Poznáme doteraz zatiaľ iba jediný prípad, kde sungazing súvisí so zvýšenou citlivosťou na EM žiarenie.

Note Biblik: according to our experience, in some very rare cases as a result of the sungazing practice some persons could develop feeling the EM waves or develop EHS - electrohypersensitivity. Some people won't be able to use cell phone and Wi-Fi anymore. The life in the city with such abilities could be very hard, because today, in cities there are a lot of strong sources of the EM radiation. EHS after sungazing is very rare, we know only one case, but feeling the EM waves could be possible (especially advanced practice of sungazing)

-   -   -

https://sunlightenment.com/hrms-sun-gazing-process/

ENGLISH: HRM Sun Gazing Process_ENG.docx

ORIGINAL SOURCE, OFFICIAL PAGES OF HIRA RATAN MANEK: www.solarhealing.com ← this page was many times hard to load, that's why we use this link https://sunlightenment.com/hrms-sun-gazing-process/

SUNGAZING [čítaj sangejzing]   (Sun – Slnko, Gazing – pozeranie sa, SUNGAZING  –  staroveká metóda pozerania sa priamo do Slnka výlučne iba počas bezpečnej doby;  pozn. prekl.)

Proces

V roku 1962 Matka Mira z ašrámu Pondicherry v Indii navrhla Hira Ratan Manek-ovi (ďalej len HRM), že už je čas priniesť sungazing do moderného sveta. HRM následne na to podrobne a do hĺbky 30 rokov študoval staroveké praktiky sungazingu, ktoré boli kedysi bežné na celom svete a známe takmer všetkým kultúram a náboženstvám. Potom HRM po dobu 3 rokov neustále a intenzívne experimentoval sám na sebe, vytvoril bezpečnú metódu sungazingu, ktorú teraz propaguje a vyučuje v mnohých krajinách po celom svete. Táto metóda je teraz akceptovaná ako zdraviu prospešná, dnes je známa pod názvom fenomén HRM sungazing.

Metódu HRM bezpečného sungazingu može praktizovať každý. Može byť praktizovaná kdekoľvek na svete a po celý rok v bezpečnom čase. Tu nie sú žiadne obmedzenia. Človek može pokračovať vo svojom súčasnom životnom štýle, jednoducho k nemu pridá sungazing a praktizuje ho vždy, keď má možnosť. Ten, kto praktizuje bezpečný sungazing s vierou a presvedčením, oslobodený od pochybností a so správnym porozumením, ten získa vynikajúce zdravie pre telo aj ducha.

Praktikant sungazingu može taktiež ku svojej praxi pridať (1) bezpečné opaľovanie sa, (2) pitie a používanie Slnkom nabitej vody a (3) kráčanie na boso po holej zemi, ktorá má dobrú, hrubú vrstvu teplej zeme/piesku/hliny najlepšie úplne bez trávy, v prípade, že si potrebuje liečiť aj telo.

Povzbudení úspešnými výsledkami mnoho ďalších ľudí praktizuje metódu sungazing HRM a tisícky ľudí po celom svete majú z nej prospech. Na základe odozvy praktikantov sungazingu HRM bola táto metóda ešte zjednodušená tak, že ktokoľvek z nej može profitovať bez toho, aby za ňu platil a teda môžme ju vykonávať  bez vedenia guru alebo majstra.

Kto ju vykonáva pravidelne, výsledky pocíti rýchlo; ak nie, výsledky sú málo badateľné a dostavia neskôr. Či už človek sungazinguje pravidelne alebo nepravidelne, vždy sa nejaké výsledky dostavia. Úspech je nepopierateľný. Je iba oneskorený pre tých, ktorý praktizujú iba občas, s prestávkami a nepravidelne. Pri určitom stupni praxe je úspešný každý.

Len málo mysle je v tele, ale celé telo je v mysli. Ak chceme vyriešiť nejaký problém, musíme energetizovať nielen naše fyzické telo, ale taktiež všetky naše telá (myseľ, telo, ducha). Bez toho, že by sme robili všetky tieto 3 veci, nemôžeme naše zdravie napraviť úplne. V mozgu máme superpočítač, ktorý HRM volá ‘’brainutor’’.  Príroda zakódovala do nášho mozgu ohromné sily, ktoré sú z väčšej časti v nečinnosti, ak ich vyvoláme alebo prebudíme môžeme sa úplne uzdraviť. A to je práve dôvod, prečo je sungazing veľmi dôležitý. Mozog sa stane silnejším, alebo sa nabije energiou iba cez bezpečný sungazing. Mozog má obrovské množstvo neurónov, ktoré sú dôležité z hľadiska jeho efektivity. Bezpečným sungazingom sa počet neurónov zvyšuje a stávajú sa zdravšími, čo prospieva nášmu zdraviu. Jednoduchým kľúčom ku zdraviu je vidieť, že máme nielen viac neurónov, ale tiež úplne zdravé neuróny. Iba cez oči môže slnečné svetlo dosiahnuť až k mozgu, čím v mozgu spustí blahodárne efekty.

Vo všeobecnosti sa väčšina ľudí Slnka do určitej miery bojí. Verili sme, že pozeraním sa do Slnka si poškodíme oči, ale toto presvedčenie je úplne nesprávne. Bezpečné Slnko nikdy oči nepoškodzuje, práve naopak, bezpečné Slnko oči lieči. Sungazing praktizovali Egypťania, Mayovia a Inkovia (hlavne kňazi a kňažky), tak ako aj mnohé iné národy a to nám pripomína túto pravdu.

Takmer všetci sme sa už niekedy pozerali či už na východ alebo na západ Slnka dlhší čas a nikdy nám to neuškodilo. Pokiaľ začneme praktizovať bezpečný sungazing hodinu po východe alebo hodinu pred západom Slnka, upevníme si tak svoje zdravie pre telo, myseľ aj ducha.

Bezpečný sungazing by mal byť povinnosťou pre každého, kto si chce zmierniť akýkoľvek zdravotný problém a upevniť alebo získať zdravie späť. Kto pridá k bezpečnému sungazingu primerané opaľovanie sa a prehrievanie tela na Slnku, pitie Slnkom nabitej vody a chodenie na boso po holej zemi, ten sa dozvie, aká bola cena za jeho uzdravenie a tu vôbec nie je potrebné nechať sa viesť nejakým guru alebo majstrom. Je však potrebné najskôr pochopiť túto metódu a až potom ju začať vykonávať.

Pozorovania z praxe sungazingu

Sungazing sa najlepšie praktizuje v teplom klimatickom pásme, ale môže sa a aj sa úspešne praktizuje vo viacerých severných oblastiach ako sú Kanada a Fínsko. Tisíce ľudí z celého sveta používajú túto metódu na zlepšenie zdravia pri akýchkoľvek problémoch. Niektorí z nich dosahujú lepších výsledkov ako ostatní, v závislosti od rôznych faktorov, ktorými sú: klimatické pásmo, prístup ku piesku/prachu a holej hline bez trávy/jasná obloha a najmä čas venovaný tejto praxi. Ako najvýznamnejšie faktory sa ukázali: pozitívne naladenie, otvorené srdce a myseľ, trpezlivosť pri praxi a praktizovanie pomaly, pravidelne a s dôverou.

Mnoho ľudí po sungazingu pozoruje u seba zníženú chuť na jedlo a viac radosti a chuť do života. Niektorí z nich počas niekoľkých dní, týždňov či mesiacov rozvinú prax sungazingu do úrovne, kedy sú schopní živiť sa stále viac a viac svetlom bez potreby prijímať bežnú stravu. To je však iba jeden z mnohých dôvodov, prečo ľudia sungazingujú. Väčšina ľudí v modernom svete sungazinguje pre pre zlepšenie zraku, zlepšenie precitlivelosti na svetlo, zmiernenie stresu, zmiernenie telesných chorôb alebo iba čisto pre radosť z pohľadu na samotné Slnko.

Táto metodika je jednoducho znovuzrodenie vedy, ktorú kedysi pred mnohými rokmi bežne praktizovali kňazi, kňažky, šamani a liečitelia. V staroveku bola univerzálnou duchovnou praxou, dnes sa spája s modernými vedeckými poznatkami. Každý može vykonávať metódu HRM sungazing, spôsobom, ktorý je popísaný nižšie.

Bezpečné praktizovanie sungazingu

Sungazing vo vašom živote je jednorazová prax obvykle na dobu 9 mesiacov. Možte prerušiť prax v troch fázach. 0-3 mesiace, 3-6 mesiacov a 6-9 mesiacov. Kráčať na boso 45 minút denne by ste mali do konca života. Jedlom spôsobujeme obrovské utrpenie a prostreníctvom jedla vykorisťujeme ostatných ľudí. Slovo prax v tomto prípade znamená pozeranie sa na vychádzajúce alebo zapadajúce Slnko jeden krát denne iba počas bezpečných hodín. Bezpečný čas je vždy 1 hodina od východu a 1 hodina pred západom Slnka. Je vedecky dokázané a z pochopiteľného dôvodu je nespochybniteľným faktom, že počas týchto hodín nie je človek vystavený ultrafialovým (UV) a infračerveným (IR) lúčom, ktoré sú nebezpečné pre naše oči. Presný čas východu a západu Slnka môžme určit podľa miestnych novín, ktoré zároveň udávajú index UV žiarenia ako 0 počas bezpečnej doby. Obidva časy sú pre prax vhodné - ktorý si vyberiete závisí od Vás. Sungazing má aj počas bezpečných hodín ešte jednu pridanú hodnotu, je ňou tvorba vitamínu A a D. Vitamín A je nevyhnutný pre zdravé oči, je to jediný vitamín ktorý oko vyslovene potrebuje. (vitamín A známy aj pod názvom Retinol, odvodený od latinského slova rēte (sieť) a slovo retina znamená v angličtine sietnica oka; pozn. prekl.) Keď sa pozeráte do Slnka, okuliare prípadne ďaľšie pomôcky, ako napr. kontaktné šošovky si dajte dole, zabezpečí Vám to zlepšovanie zraku.                  

Pre tých, ktorí zo začiatku nemôžu sungazingovať v bezpečných hodinách, sú slnečné kúpele veľmi účinná metóda na čerpanie slnečnej energie a zároveň slúžia ako predpríprava na sungazing. Najvhodnejší čas na slnečné kúpele je s indexom UV žiarenia 2 a menej a to je obvykle 2 hodiny po východe alebo 2 hodiny pred západom Slnka. Počas dňa, keď Slnko silno svieti, je vhodnejšie nepraktizovať slnečné kúpele s výnimkou zimných mesiacov, kedy obvykle index UV žiarenia ostáva na hodnote 2, čo je pre slnečné kúpele bezpečná hodnota. Pozrite si index UV žiarenia vo vašich miestnych novinách alebo na internete, aby ste si boli istí. Samozrejme nepoužívajte opaľovacie krémy. Keď sa telo prehrieva, pokožka začne vylučovať pot ako odpadový produkt, ktorý musí z tela von. Pokiaľ ste natretí opaľovacím krémom, alebo používate antiperspiranty, narušujete tento prirodzený cyklus a tieto chemikálie vstupujú do Vášho tela. Robíme obrovskú chybu a úplne nesprávne je, ak sa natrieme opaľovacím krémom, snažíme sa tak chrániť pred rakovinou kože a snažíme sa oklamať Slnko.               

(Ja na určenie presného času východu a západu Slnka používam internet, stránku pocasie.pozri.sk  Nezabudnite si pozrieť predpoveď pre Vaše mesto, v ľavom hornom rohu stránky si kliknite na Vaše alebo najbližšsie mesto a zobrazí sa Vám predpoveď v tvare napr.: Počasie Nitra, počasie dlhodobá predpoveď. Slnko v každom meste a takmer každý deň vychádza a zapadá v iný čas, preto je dôležité, aby čas východu a západu Slnka bol vždy aktuálny a udávaný pre mesto, kde budete sungazing vykonávať;  

Príklad: Slnko vychádza 5:15. Bezpečná doba je od 5:15 do 6:15.                                                             

Príklad: Slnko zapadá 20:15. Bezpečná doba je od 19:15, začiatočníci však začínajú vždy keď je Slnko tesne nad obzorom!

Poznámka Biblik:
v našich klim. podmienkach je podľa mňa však bezpečná doba pre sungazing iba cca 15 minút, max. 20-25 minút  a to hneď od východu alebo tesne pred západom.

Pri priamom pozeraní sa do Slnka treba byť trpezlivý, praktizujte sungazing tak, aby Vám  Slnko bolo vždy príjemné na oči. Pri východe začínajte najlepšie od prvého lúča vychádzajúceho Slnka. Pri západe začínajte tesne pred západom. NIKDY SA NEPONÁHĽAJTE, RADŠEJ ZMEŠKAJTE SUNGAZING, VŠETKO V KĽUDE.; pozn.prekl.)

0 - 3 mesiace

Prvý deň, počas bezpečných hodín, sa pozerajte maximálne 10 sekúnd. Druhý deň pozerajte 20 sekúnd na vychádzajúce Slnko (alebo zapadajúce Slnko; pozn. prekl.) a pridávajte desať sekúnd každý úspešný deň. Teda 10. deň sa už pozeráte na Slnko 100 sekúnd, čo je už 1 minúta a štyridsať sekúnd. Stojte bosými nohami na holej zemi. Oči môžu žmurkať, upretý pohľad sa nevyžaduje. Počas sungazingu si dajte dole kontaktné šošovky alebo okuliare.

Prečo sa nepozeráte na miesto televízie na Slnko? Jas televízora je oveľa intenzívnejší ako jas vychádzajúceho alebo zapadajúceho Slnka. Pokiaľ sa dokážete pozerať na televízor alebo počítačový monitor zblízka, ľahko sa vám bude pozerať v bezpečných hodinách aj na Slnko. Presvedčte sa, že slnečné lúče dopadajúce priamo do Vášho oka, Vám prinášajú obrovský úžitok a neublížia Vám. Takto Vám Slnko priniesie výsledky oveľa skôr, rýchlejšie a lepšie. Bez faktoru presvedčenia sa výsledky určite dostavia, pokiaľ budete sungazing praktizovať, no zaberie to dlhší čas. Vlastne ani nemusíte meniť Vaše denné návyky. Tu neexistujú žiadne obmedzenia. Môžte kľudne vykonávať prax a zároveň si vychutnávať jedlo. Pocit hladu zmizne prípadne sám od seba.

Môžte zvážiť pozeranie každý deň z rovnakého miesta a v rovnakú dobu. Dodržiavanie dennej doby má takisto svoje výhody. Ak sa modlíte, modlite sa akúkoľvek motlitbu. Žiadna špecifická motlitba nie je odporúčaná a motlitba sama sa nevyžaduje. Nezabudnite ako prevenciu dať si aspoň 1x za rok vyšetriť oči u očného lekára, aby ste sa vyhli rizikám z vedeckého hľadiska. Na pravidelnú prehliadku k očnému lekárovi by ste mali určite chodiť. Možete si dodatočne zaobstarať UV a IR senzorové karty, ktorých cena sa pohybuje od 2,-€. Netreba kupovať žiadne drahé fotosenzitívne prístroje. Ak pocítite prehriate líca alebo začnete v tvári cítiť teplo, už sa ďalej nepozerajte. Vnímajte svoje pocity a využívajte bežné zmysly.

(UV a IR senzorové karty sú karty určené na meranie ultrafialového a infračerveného žiarenia, ako vyzerajú si môžte pozrieť napr. tu:  goo.gl/eUYWy  – pri písaní stránky do prehliadača dodržte veľké a malé písmená. Ja osobne tieto karty nevlastním, ak sa mi Slnko v bezpečnom čase zdá silné, jednoducho sa do neho nepozerám; pozn. prekl.)

Ak dosiahnete 3 mesiace, pozeráte na Slnko už 15 minút nepretržite. Ak dokážete pozerať 3 hodiny televíziu, určite dokážete pozerať aj 15 minút na Slnko. Čo sa začína diať ako sa blížite k 15 minútam? Slnečná energia prechádzajúca cez ľudské oko nabíja oblasť hypotalamu, čo je priestor za sietnicou vedúci priamo do mozgu. Pokiaľ je ľudský mozog zásobovaný energiou týmto priestorom, aktivuje sa superpočítač v našom mozgu – brainutor. Spustí sa jeden program vlastný ľudskému mozgu a sme schopní realizovať zmeny, odkedy už nemáme žiadne psychické napätie alebo obavy. Popri tom máme sebadôveru čeliť životným problémom, ktorá sa prejavuje vyvinutím si pozitívnej mysle namiesto negatívnej. Naviac prestaneme cítiť strach odkedy sme sa zbavili psychózy, takže máme všetky choroby preč z našej mysli. Toto je prvá fáza tejto metódy a trvá okolo troch mesiacov.

Ľudia majú dobré a zlé vlastnosti, čo sú 2 strany tej istej mince. Pri nedostatku slnečného svetla si vyvinieme zlé vlastnosti. Ak slnečné svetlo vstúpi priamo do mozgu, dobré kvality dosahujú stavu, kedy postupne nahrádzajú zlé. Dokonca aj duchovná ignorancia pominie. Niekedy ste pomýlení z toho čo počujete alebo čítate. Dostávate protichodné informácie, ako napr.: ‘’Pite červené víno, je zdravé!’’ a v zápätí ‘’Pozor! Alkohol Vám škodí’’. Ste tak znechutení životnými problémami, až sa vám hnusí urobiť rozhodnutie. Ale po troch mesiacoch sungazingu si vyviniete zmysel pre dôveru, pretože začnete odpovede na vaše otázky nachádzať vo svojej duši. Toto je rovnováha mysle - ak viete posúdiť, či sú Vaše odpovede na osobné otázky tie správne odpovede. Vyviniete si schopnosti, ktoré vo Vás už sú. Zlé vlastnosti zmiznú, hnev, chamtivosť, závisť vás opustia. Stanete sa milujúcou bytosťou. Budete milovaní. Neurobíte nič zlé. Ak ste pozitívne naladení, alebo nemáte strach, nikdy nikomu neublížite ani mu nespôsobíte bolesť. Stane sa z vás súcitná osoba. Toto je obrovský podiel k mieru vo svete. Pozitívny prístup vytvára riešenia na problémy a plytvanie v našej spoločnosti. Nebudú viac potrební enviromentálni inžinieri (ekológovia, zelení, ochrancovia životného prostredia, atď.; pozn. prekl.) Doba, kedy prestaneme plytvať už nie je ďaleko. Za 3,5 mesiaca sa všetko zmení. Popri tom odíde psychická depresia. Psychiatri pozorujú, že smútok je spôsobený nedostatkom slnečného svetla. S praxou sungazingu už nikdy v živote nebudete trpieť depresiou. Dosiahnete perfektnú rovnováhu mysle. Strach zo smrti pominie. Dosiahnete stav mysle, kedy budete vítať smrť. Čo sa stať má, budete radi, že sa stane. Nebudú žiadne obavy. Každý má nejaký druh duševnej poruchy, čo je najväčší problém ľudstva, ktorý može byť odstránený správnym užívaním slnečného svetla. 

3 - 6 mesiacov

Ďalej sa začínajú zlepšovať choroby tela, začína sa proces ich úplného vyliečenia. Mozog totižto spotrebováva 70 až 80% energie iba na zvládnutie napätia a obáv. Bez duševného napätia náš mozog už nebude spotrebovávať toľko energie ako pred tým. Ako pokračujete v sungazingu, tak sa Vaše napätie znižuje, preto začína klesať potreba prijímať potravu.

Ak dosiahnete 30 minút nepretržitého pozerania sa na Slnko, budete už čoskoro oslobodení od telesných chorôb od okamihu, kedy všetky farby Slnka presiahnu do mozgu cez vaše oko. Mozog reguluje tok farieb prány jemu vlastným spôsobom do všetkých príslušných orgánov. Všetky vnútorné orgány dostanú dostatočnú zásobu požadovanej farby prány. Životne dôležité orgány sú závislé od istej farby prány, z ktorej sa skladá svetlo nášho Slnka. Ľadviny-červená, srdce-žltá, pečeň-zelená atď. Farby dosiahnu orgány a upravia všetky nedostatky. Takto fungujú terapie farbami – Reiki a Liečenie pránou. Je dostupných veľa informácií o terapii farbami. Je to proces oslobodenia sa od telesných chorôb za dobu 6 mesiacov. Po 3-4 mesiacoch možte byť uzdravení z telesných chorôb pomocou autosugescie, čo je predstavovanie si a vizualizovanie liečby vašich ťažkostí počas hľadenia do Slnka. Vedecké metódy ako sú soláriá, kryštály, farebné fľaše, prírodné kamene, šperky, tieto všetky využívajú slnečnú energiu, ktorá je v nich uložená. Ak by ste chceli proces liečenia ešte zrýchliť, možte konkrétnu farbu kameňa ponechať vo vode, ktorú pijete.

V soláriách je obvykle platforma vo výške 30 metrov, kde každá zo 7 tabúľ skla pozostáva z jednej VIBGYOR farby. Táto platforma sa počas dňa natáča priamo na Slnko a podľa pôvodu diagnostikovanej choroby je pacient vystavený konkrétnej farbe, určenej na liečbu príslušného orgánu. Rovnako aj rôznofarebné fľaše s vodou sú počas 8 hodín vystavené Slnku. Voda sa solarizuje a takto z nej Slnko vytvorí hodnotu, ktorá sa v medicíne používa na liečenie rôznych chorôb.

(Solárium - v tomto prípade komplex určený na terapiu svetlom, farby VIBGYOR – Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange, Red = fialová, tmavo-modrá, modrá, zelená, žltá, oranžová, červená; pozn. prekl.)

Fotosyntéza, ako sme sa mylne domievali, totižto nepotrebuje pre úspešný priebeh chlorofyl. Iba ríša rastlín chlorofyl potrebuje. Ľudské telo je fotosyntézy schopné za pomoci iného média. Fotosyntéza je transformácia slnečnej energie na využiteľný typ energie. Takto fungujú fotovoltaické články, ktoré vyrábajú elektrinu, solárne variče, ktoré ohrievajú vodu na varenie jedla a solárne batérie, ktoré poháňajú automobily.

Oči dostanú celé spektrum slnečného svetla, ktoré mozog podľa potreby distribuuje do rôznych častí ľudského tela. Výsledok je, že ste sa vyliečili zo všetkých chorôb. Je to spôsob, akým pre úspešný priebeh fotosyntézy žiadne tretie médium ani medzistupeň nepotrebujeme. Ak potom ďalej pokračujete v hľadení do Slnka, energiu už nespotrebovávate na riešenie psychických alebo telesných problémov; týmto sa vám zvýšila úroveň skladovania energie vo vašom tele. Ste sám sebe pánom o 6 mesiacov.

6 - 9 mesiacov

O 6 mesiacov sa začínate živiť originálnou formu mikro stravy, ktorou je naše Slnko. Naviac sa vyhnete toxickému odpadu, ktorý sa vo Vašom tele tvorí, pokiaľ prijímate bežnú potravu.

7,5 mesiaca a 35 minút sungazingu je obdobie, kedy pocit hladu začína klesať veľmi cititeľne. Potreba prijímať potravu sa znižuje. Nikto nepotrebuje jesť vtedy, keď  nie je hladný. Hlad prichádza ako signál od nášho tela, keď potrebuje energiu, ktorá je základ existencie. Nie je potrebné jedlo, aby naše telo správne fungovalo, energia však áno. Bežne nepriamo prijímate slnečnú energiu keď jete, jedlo je vedľajším produktom slnečnej energie. Bez Slnka žiadne jedlo nevyrastie.

Preto keď prijímate originálnu formu jedla, váš pocit hladu sa znižuje, prípadne začína miznúť úplne. Za osem mesiacov takmer vôbec necítite hlad. Lenivému a neistému človeku, ktorý nemá žiadnu dôveru v Slnko to môže trvať  9 mesiacov, teda 44 minút sungazingu. Po tomto čase hlad zmizne navždy. Všetky mechanizmy spojené s hladom ako sú vôňa, chuť na jedlo a bolesti brucha od hladu takisto zmiznú. Naviac množstvo energie je na vyššej úrovni. Prevláda názor, (toto hovoria ľudia, čo mali túto skúsenosť) že mozog je dobre aktivovaný slnečnou energiou. Blahoželám, stali ste sa slnečným kuchárom.

Po 9 mesiacoch

Po deviatich mesiacoch alebo keď dosiahnete 44 minút, mali by ste sungazing ukončiť, pretože solárna veda zakazuje dlhšie pozeranie sa do Slnka kôli bezpečnosti očí. Keď prestanete sungazing praktizovať, telo sa bude postupne vybíjať, aby sa mohlo opäť nabiť. Teraz začnite kráčať 45 minút denne bosými nohami po holej zemi, pravidelne počas 6 dní. Kráčajte iba relaxačným tempom. Nie je potrebné chodiť rýchlo, nemusíte ísť poklusom ani bežať. Vhodná je akákoľvek denná doba, predsa  sa však odporúča chodiť vtedy, keď je zem vyhriata od Slnka a slnečné svetlo dopadá na vaše telo. Ak kráčate bosí, v mozgu sa aktivuje dôležitá zľaza, ktorú nazývame epifýza (šuškovité teliesko, lat. glandula pinealis; pozn. prekl.) alebo tretie oko. Palec na nohe reprezentuje túto žľazu. Pred 25 rokmi bola považovaná za bezvýznamnú. Epifýza sa stala pre vedcov veľmi zaujímavá zľaza z hľadiska ďalšieho štúdia, dodnes bolo o nej publikovaných 18.000  článkov. Vždy bola známa ako sídlo duše. Epifýza je miestom, kde sa končí optický nerv. Ďalšie štyri prsty na nohe predstavujú žľazy tiež – hypofýza, hypothalamus, thalamus a amygdala. Amygdala posledné 2 roky naberá na dôležitosti pri lekárskom výskume. Je to zárodok Slnka alebo kozmickej energie a zohráva významnú úlohu pri fotosyntéze prostredníctvom dopadu slnečného svetla cez Vaše oko priamo do mozgu. Ak kráčate bosí, váhou svojho tela cez prsty na nohách stimulujete všetkých 5 týchto žliaz. Je to ešte zosilnené teplom/energiou a slnečnou pránou dopadajúcou na hlavu, alebo korunnú čakru. Čakry nie sú v chrbtici, to býva iba ilustračné zobrazenie; sú rozhodne v mozgu.

Toto všetko vytvára magnetické pole a Vaše telo/mozog sa nabíja energiou zo Slnka, ktorá do Vás prúdi. Uvoľnite sa. Kráčajte 45 minút počas jedného roka a na jedlo prestávate mať chuť. Ak budete po roku spokojní so svojimi výsledkami, možete prestať kráčať bosí. Potom Vám bude stačiť pár minút slnečnej energie, dopadajúcej priamo na vás iba raz za 3-4 dni.

Ale pokiaľ chcete posilovať imunitný systém, kráčajte bosí aj naďalej. Taktiež pokiaľ si potrebujete zlepšiť pamäť, alebo zdokonaliť rozumové schopnosti, pokračujte v chodení na boso. Ako zvyšujete množstvo tepla prijímaného cez vaše nohy, mozog sa aktivuje viac a viac, vedie to k vyššej aktivite epifýzy. Epifýza ma isté psychické a navigačné funkcie. Navigačné to znamená, že človek vie určiť smer, podobne ako vtáci. Môžete si vyvinúť psychické schopnosti telepatie, vízie na diaľku a schopnosť mať svoje telo na rôznych miestach súčasne. Veda potvrdila tieto funkcie ľudskej psychiky a lekárske experimenty sa vykonávajú za účelom ich potvrdiť. Rôzne časti tela a vnútorné orgány sa čistia vďaka detoxikácii, odkedy prestanete jesť. Rôzne vnútorné orgány zohrávajú rôzne mechanické úlohy pre účely kozmických letov a vesmírneho cestovania. Je tu ďalšia užitočná hodnota (iná ako trávenie jedla) pre vnútorné orgány. Všetky žľazy majú množstvo funkcií a môžu pracovať na optimálnej úrovni prostredníctvom slnečnej energie. Ak máte to šťastie, že optimálne aktivujete Váš mozog, dosiahnete osvietenie. Môžte čítať v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Táto metóda môže byť bezpečne použitá na dosiahnutie kontroly nad obezitou. Je ňou možné vyriešiť takmer všetky problémy.

Historicky veľa ľudí žilo bez jedla. Taktiež Imperial Medical College (Kráľovská lekárska fakulta v Londýne; pozn. prekl.) v roku 1922 vyhlásila, že slnečné lúče sú ideálna potrava pre ľudí. Nikto si však nedovolil spomenúť, akou technikou je možné takúto potravu prijímať – napr. Yogananda vo svojej knihe ‘’AUTOBIOGRAPHY OF A YOGI’’ (kniha vyšla aj v češtine, pod názvom ‘’ŽIVOTOPIS JÓGINA‘‘ ; pozn. prekl.) robil interview z mnohými mystikmi a svätcami, aby odhalil tajomstvo ich existencie bez nutnosti prijímať jedlo. Bežnou odpoveďou bolo, že slnečná energia vstúpila tajnými dverami do mozgu a zasiahla časť medulla oblongata (medulla oblongata nižšia polovica mozgového kmeňa; pozn. preklad). Svoje tajomstvo však neprezradili. Toto poznanie sa nedostalo k obyčajným ľuďom, ktorí žili v tej dobe.

Poznámka Biblik: možné vedľajšie účinky metódy sungazing sú citlivosť a vnímanie elektromagnetického žiarenia, v niektorých skôr ojedinelých prípadoch sa može stať, že viac nebudete môcť používať mobil a život v meste, resp. v tomto svete sa tým môže značne skomplikovať. Sú to však podľa súčasných informácií veľmi ojedinelé vedľ. účinky, ale ak sa zväčší epifýza, je možné, že práve tam budete cítiť bolesť a pálenie v tomto neprirodzenom a nenormálnom prostredí plnom umelých vysielačov a žiaričov (mobily, Wi-Fi)

(Ďakujem nášmu Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi za to, že už žijeme v lepšej dobe. Ďakujem Pánu Bohu za toto poznanie, ktoré mi pomohlo vyliečiť sa z ťažkej choroby. Ďakujem aj Hira Ratan Manekovi. Nech Pán Boh dá, aby tieto informácie pomohli aj vám. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Na veky.;  [pozn. prekl.] Amen.)

!HRM_SUNGAZING!.doc

Verzia pre tlač:

SUNGAZING-Biblik.sk.odt

Možnosť zakúpiť vytlačené:
https://www.biblik.sk/hrm-sungazing/

ďalší zaujímavý dokument:

https://www.biblik.sk/products/jacob-lorber-lieciva-sila-slnecneho-svetla/

biblik.sk/clanky

Biblik.sk

Prosíme vás, podporujte boj za slobodu, podporujte protisatanský a protifašistický odboj napríklad i kúpou kníh a tovaru na biblik.sk alebo priamo príspevkami na účet:
SK8583300000002101425963
ĎAKUJEME. Biblik.sk

Please support the fight for freedom, please support antisatanic and antinazi fight:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963
Swift / BIC: FIOZSKBA

ĎAKUJEME. THANK YOU

Červená vlajka, Vlajka víťazstva, NAŠA VLAJKA:

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

_____________________________________________________________________

NA OBRANU PRED FAŠISTAMI SA MUSÍME VŠETCI SLOVANIA ZJEDNOTIŤ POD JEDNOU VLAJKOU, napríklad pravá ruská červená vlajka, pod ktorou aj mnohí Slováci bojovali proti fašistom a pod touto červenou slovanskou vlajkou je fašizmus navždy porazený a tejto vlajky sa fašisti boja:

VLAJKA VÍŤAZSTVA / THE FLAG OF VICTORY

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

NECH ŽIJE PUTIN, NECH ŽIJE RUSKO!

VIVAT VLADIMIR PUTIN, VIVAT RUSSIA!

  
  

 

Krásna hudba je aj v tomto článku / more beautiful classic here:
ZOMRELA JEDNA Z NAJLEPŠÍCH SPEVÁČIEK NA SVETE PATRÍCIA JANEČKOVÁ / PATRICIA JANECKOVA ONE OF THE BEST OPERA SINGER PASSES (SK, ENG) (+LIEČBA RAKOVINY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE /+CANCER TREATMENT IMPORTANT INFO (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/zomrela-jedna-z-najlepsich-spevaciek-na-svete-patricia-janeckova-patricia-janeckova-one-of-the-best-opera-singer-passes/


Viac tu: https://www.biblik.sk/products/a432-hz-klasika/