I.M. DANILOV AND ALLATRA.TV: THE NINTH CIRCLE OF SATANIC CULT / O DEVIATOM KRUHU SATANSKÉHO KULTU (SK, CZ, RUS, ENG)

29.09.2020 19:50

"DRAHÍ PRIATELIA, POĎME ŽIŤ TAK, ABY SME NESLÚŽILI SATANOVI!"

"My dear friends, let's go live our lives such way without serving satan!"

Igor Mikhailovich Danilov: THE NINTH CIRCLE OF SATANIC CULT (CC captions)

Igor Michailovič Danilov: O DEVIATOM KRUHU SATANSKÉHO KULTU (cz titulky)

https://www.youtube.com/watch?v=_rc7QYPjUdk

 

top koment:

"Každý z nás možno občas zažije pocit, že nás sa zlo netýka, že to a ono je predsa Ďaleko. Kým nepríde k nám. Toto video ma zasiahlo tak hlboko a ukázalo tú obrovskú potrebu pracovať sama sa sebe a zmeniť tak svet - svojim príkladom a šírením lásky, že niet pochýb, že sme ako ľudstvo v dobe, kedy sa musíme spojiť. Nedovoliť, aby hŕstka ľudí brala životy a rozhodovala o chode sveta. My sme svet a teraz prišiel čas zjednotiť sa v láske. Konajme!"