INELIA BENZ INTERVIEWED BY BILL RYAN (SK, ENG)

14.07.2020 23:43

1h39s"The moment you inject judgement into darkness you're gone."

V momente, keď začnete vynášať súd nad zlým, skončili ste, nesúďte!

 

53m33s -Some entities may try to stop light-workers (yourself)

niektoré entity sa môžu snažiť zastaviť pracovníkov svetla (vás)

 

44m02s -How to distinguish what is truth? Ako rozlíšiť, čo je pravda?

 

1h:28m"Each person that decides not to engage in that fear, adds a little bit more higher vibration to the planet, and affects it for hundreds of others." "Každá osoba, ktorá sa rozhodne nezúčastňovať strachu, ktorí tu diabli naschvál šíria, pridáva kúsok vyššie vibrácie celej planéte a to ovplyvňuje stovky ostatných ľudí."

 

ENGLISH:

INELIA BENZ INTERVIEWED BY BILL RYAN

https://ineliabenz.com/inelia-benz-interviewed-by-bill-ryan/

 

 

Slovensky:

INELIA BENZ - INTERVIEW S BILLOM RYANOM

https://www.youtube.com/watch?v=a0DgVX2XkUU