INSURRECTIONS WORLD WIDE – November 18, 2021 / CELOSVETOVÉ POVSTANIA: Nemôžeme Robiť Kompromisy s Pravdou kvôli satanovým lžiam. Musíme byť mužmi a ženami Odvahy, ktorí sú ochotní teraz bojovať (SK, ENG)

19.11.2021 00:34

INSURRECTIONS WORLD WIDE / CELOSVETOVÉ POVSTANIA:

https://www.youtube.com/watch?v=5ITCHCCPOM8

LINK ULOZTO:

https://ulozto.net/file/gLtQbNGZXjyD/insurrections-world-wide-november-18-2021-360p-mp4

Povstania po celom Svete

18. novembra 2021

Ježiš mi Povedal, že Pokojné Povstania (insurrections) po celom svete sú teraz potrebné, ak chceme, aby sa Bezprecedentné ešte viacej Odkrylo. Musíme sa ZASTÁVAŤ toho, čo je Správne a Dobré a POSTAVIŤ SA proti všetkému, čo je nesprávne a zlé a NEschvaľovať to. Učeníci/Apoštoli pred nami mali tiež Povstania. Neboli zbabelcami. Je to BIBLICKÉ.

My ako Veriaci/Kresťania sa teraz musíme ZJEDNOCOVAŤ po celom svete v LÁSKE a spoločne STÁŤ a bojovať v tejto vojne, zápasiť o Duše. Bojujeme za Duše s PRAVDOU a SPRAVODLIVOSŤOU. ZASTÁVAME sa toho, čo je Správne a Dobré, nielen pre nás samých, ale pre celé ľudstvo. Životy mnohých sú v ohrození a oni si to ani neuvedomujú, pretože mnohí stále rýchlo zaspávajú. Buďme mužmi a ženami ODVAHY a Nie zbabelcami. ŽIADNY STRACH. Budeme mať Povstania a tie sú potrebné pre Víťazstvo, Triumf nad našimi nepriateľmi. Dajme našim nepriateľom Vedieť a Pochopiť, že už toho máme DOSŤ a že patríme k JEŽIŠOVI, že ON JE KRÁĽ kráľov, PÁN pánov a BOH bohov.

Žiaľ mnohí sú dnes zbabelcami. Nedokážu sa zastať ani samých seba, ani svojich vlastných rodín a povedať NIE, ani len proti vakcínam, že TOHO UŽ STAČILO. Ak ODOLÁVAME diablovi, potom diabol od nás UTEČIE, NIE my od neho. Mnohí sú našimi nepriateľmi a my ich ani len všetkých Nepoznáme. Nech oni UTEČÚ od nás a NIE my od nich. Máme MOC V JEŽIŠOVOM MENE, V MENE NADOVŠETKY iné mená. Dni Eliáša sú tu a my teraz musíme byť Eliášovia. Mužovia a Ženy BOHA, JEŽIŠA KRISTA.

„Eliáš teda odpovedal a povedal veliteľovi päťdesiatich: Ak ja SOM MUŽ BOŽÍ, nech OHEŇ zostúpi z Neba a Strávi teba i tvojich päťdesiatich! A BOŽÍ OHEŇ zostúpil z Neba a Strávil jeho i jeho päťdesiatich...“ 2. Kráľov 1:10-14. Ježiš Nie je len Boh LÁSKY, Ale je aj STRAVUJÚCI OHEŇ voči Jeho Protivníkom. Toto naši nepriatelia musia Vedieť a Uvedomovať si to teraz viac ako kedykoľvek predtým, pretože naši nepriatelia sú aj JEŽIŠOVÝMI NEPRIATEĽMI.

Musíme byť mužmi a ženami Odvahy, ktorí sú ochotní teraz bojovať za Duše, ako sme doposiaľ ešte nebojovali. Životy mnohých sú v ohrození. Zapojte sa do Povstaní po celom svete, aby sa tak Bezprecedentné mohlo Udiať a Odkrývať sa ešte viacej v týchto dňoch. Teraz je Čas pre ďalšie Povstania na celom svete. Žiadne Víťazstvo nie je bez Boja. Víťazstvo je vždy Zaistené S Ježišom. Ak JE JEŽIŠ PRE NÁS, kto dokáže byť proti nám? JEŽIŠ v nás, je VÄČŠÍ než satan a tí, ktorí mu zapredali svoje duše a pracujú pre neho. Nemôžeme Robiť Kompromisy s Pravdou kvôli satanovým lžiam. Klamali nám, už od nášho narodenia a teraz musíme Bojovať s Pravdou a v Láske a v Jednote Pokojaplne, na celom svete a Nepoddávať sa Ani Nevzdávať sa. Pravda Oslobodzuje, Nie satanove lži. Musíme si zastať miesto v Povstaniach, aby sa Bezprecedentné mohlo ešte viacej Odohrať v týchto Dňoch.

Väčšina vlád patrí satanovi, sú to satanove kráľovstvá. JEŽIŠOVO KRÁĽOVSTVO je JEDINÉ KRÁĽOVSTVO, ktoré bude trvať NA VEKY VEKOV. Sme súčasťou Ježišovho Kráľovstva. On Žije V nás a oni Ho chcú Zničiť v našom Vnútri, náš Boží Gén, DNA, pretože oni Nenávideli Ježiša a stále Ho nenávidia a preto nenávidia aj nás. PREBUĎTE SA spáči a Bojujte s PRAVDOU, UŽ TOHO BOLO DOSŤ.

JEŽIŠOVA VÔĽA BUĎ UČINENÁ, JEHO PLÁN a ÚČEL, NIE ten satanov. Povstania budú viesť k tomu Bezprecedentnému na celom svete. Potom svet nebude už nikdy viac rovnaký. Všetko to pre Ježišovu Slávu. Musíme sa Zastávať Pravdy a Spravodlivosti, potom budeme mať Život a to Život v Hojnosti, ako to Ježiš Prisľúbil. Povstania sú BIBLICKÉ. Buďte súčasťou Povstaní na celom svete a budeme TRIUMFOVAŤ a budeme Víťaziacimi Premožiteľmi. Budeme môcť SLÚŽIŤ JEŽIŠOVI a POSLÚCHAŤ JEŽIŠA, Nie satana a tých, ktorí mu zapredali svoje duše a pracujú pre neho. Oni UTEČÚ od nás, ako od detí NAJVYŠŠIEHO, JEŽIŠA KRISTA, VŠEMOCNÉHO BOHA. Buďte v Pokoji a buďte súčasťou Bezprecedentného. My sme deti SVETLA a Nie tmy, akými sme zvykli byť. Buďme Majákmi NÁDEJE. NOSITEĽMI SVETLA pre JEŽIŠA. ON JE SVETLO SVETA. MEŇME tmu na SVETLO. S JEŽIŠOM SÚ MOŽNÉ VŠETKY VECI. Slúžime Mocnému Bohu, ON JE VŠEMOCNÝ.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.
(Kristína Boshoffová.)

„A za dní týchto kráľov BOH NEBA ZALOŽÍ KRÁĽOVSTVO, ktoré NEBUDE NIKDY ZNIČENÉ; a TO KRÁĽOVSTVO nebude prenechané inému ľuďu; ROZBIJE NA KÚSKY všetky tie kráľovstvá a STRÁVI ich a bude STÁŤ NAVEKY.“ Daniel 2:44.

„Vtedy Bude KRÁĽOVSTVO a PANSTVO, A VEĽKOLEPOSŤ kráľovstiev pod CELÝM NEBOM, Bude DANÁ ĽUDU, SVÄTÝM NAJVYŠŠIEHO. JEHO KRÁĽOVSTVO je VEČNÉ KRÁĽOVSTVO, A VŠETKY PANSTVÁ budú SLÚŽIŤ JEMU a POSLÚCHAŤ HO.“ Daniel 7:27.


youtube.com/watch?v=5ITCHCCPOM8