INTELIGENTNÝ PRACH Z CHEMTRAILS / SMART DUST FROM CHEMTRAILS (SK, ENG)

19.03.2019 20:16

TERAZ SI POLOŽTE OTÁZKU - KDE SME? / GOTTA ASK YOURSELF THE QUESTION - WHERE ARE YOU NOW?

Rozprašovanie inteligentného prachu nad mestom z lietadiel / spraying smart-dust from planes (all white stuff in the sky is artificial material, mostly made from sythetic fibers)

Smart dust - inteligentný resp. jedovatý prach rozprašovaný z lietadiel do ovzdušia. Zrovna dnes bola taká obrovská koncentrácia týchto častíc v ovzduší, že pri pohybe vonku som mal ustavične zaprášené okuliare a na sklách celkom dobré vzorky bielych a farebných polymérových vláken (obvykle čierne, červené a modré) Tento inteligentný prach = jedovatý prach z polymérových vláken, ktoré sú elektricky nabité. Pri bližšom pohľade na okuliare alebo na biely povrch vo vnútri v domácnosti (roh vane, umývadlo, radiátor a pod.) môžeme tieto častice pozorovať. Chcú nás povraždiť inteligentne:

youtube.com/watch?v=gWJC7KiTOHs

Smart dust - artificial material sprayed worlwide from planes. Smart dust is made from polymer fibers. Usually two very small fibers (red and black) are covered by a very soft light-reflecting material. Those fibers you can see on the white surface at home. (check the corner of your bath, basin, radiator, etc. you should see a lot of black and red fibers, maybe some blue and others) In my opinion most of the dust in our household is smart dust. If you touch or press those fibers, you get a very small dust particles (condensation cores). This technology is is used to control the weather as well. This shape of clouds we call electrochemical clouds:

Other evidence of weather modification here: https://www.biblik.sk/obrazky/#chemtrails-trencin-22-2-2018-jpg1