ISTOTA BOŽEJ POMOCI

15.10.2020 12:25

 

"Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám."  Ján 14:18 

- - -

"...nezanechám ťa ani ťa neopustím." Jozua 1:5

- - -

"1Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. 2Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. 3Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha; nedrieme tvoj strážca! 4Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izraela. 5Hospodin je tvojím strážcom. Hospodin tvojou tôňou po tvojej pravej ruke. 6Nebude ťa biť vodne slnko ani mesiac vnoci. 7Hospodin ťa bude ostríhať od všetkého zlého; bude ostríhať tvoju dušu. 8Hospodin ťa bude ostríhať, keď budeš vychádzať i vchádzať odteraz až na veky." Žalm 121

- - -

 VIERA - vo viere žijem tu a teraz

- zbytočne Boha nepokúšam (múdrosť, áno treba si ju prosiť)

- keď som niekde, kde sa viac nemôžem chrániť sám, môžem mať túto vieru (verš 2, verš 7)

ale naschvál nevyhľadávam pokušenia ani demonštratívne jesť jedy, ani nebudeme jesť zlé potraviny, len preto, že viem, že Boh ma ochraňuje - teda čo môžem sám, to robím - starám sa o seba, pracujem na sebe po všetkých stránkach, v každej chvíli hľadám - skúšam, čo je Božia vôľa, vyberám si zdravé a kvalitné potraviny. Zo zábavy a voľného času volím to, čo skutočne prospieva (využívať čas správne Ef5:11-21) Tam, kde viac nemôžem - spolieham na Boha

Čo teda máme urobiť my? Pozdvihovať oči k Bohu, odkiaľ prichádza Pomoc!

(vo všetkom, čo robíme, hľadieť na Boha)

Moja pomoc je od Toho, Ktorý stvoril nebo a Zem a celý Vesmír. My potrebujeme od Tohoto Veľkého Boha iba kúsok pomoci - pomoc do každodenného života

(verím, že u Boha je možné všetko Marek 10:27)

V minulosti ľudia prosili to, čo skutočne potrebovali - o jedlo a o vodu!

(o hmotné veci neprosili viac, ako skutočne potrebovali, dnes je moderné prosiť si hlúposti, aby sa v moderných cirkvách mohli chváliť, čo všetko im dal Boh - v skutočnosti Boh nepotrebuje reklamu, Boha nemusí nikto robiť atraktívnym ako nejaký produkt na predaj)

-   -   -

"Teda nebuďte im podobní, lebo váš Otec vie, čo potrebujete, prv než by ste ho vy prosili." Matúš 6:8