ISTOTA V NEISTÝCH ČASOCH

12.10.2020 07:53

"Bôh nám je útočišťom a silou, pomocou v súženiach, najdenou veľmi dokázanou. Preto sa nebudeme báť, ani keby zem uhla so svojho miesta, a keby sa hneď aj vrchy pohybovaly a rútily sa doprostred mora."

 - - -
Boh je základom života každej bytosti. Ľudia cítia Boha v srdci, nie v telesnom srdci, ale v duchovnom srdci, od stredu hrude kúsok doprava, tam, kde si človek ukáže na ja. Boh je našim pravým ja, na Neho sa môžeme obrátiť vždy.

V súčasnosti sa objavujú mnohé techniky na ovplyvňovanie podvedomia, mnohé z nich slúžia na to, aby zlákali ľudí tak, že si prispôsobia realitu podľa seba. To je veľmi nebezpečné, keď sa človek pokúša ovládať Boha a vtláčať svoju obmedzenú vôľu do Neobmedzenosti. Vyslovene vás pred takýmito technikami varujeme.

Určite nikto nechce žiť vo svete, kde sa zavádza fašizmus!

Ale utekať odiaľto, ak vám niekto lacno dáva ponuku na lepší život znásilňovaním podvedomia sa nevypláca.

 

Pokiaľ človek nezmení svoj charakter, ťažko môže byť šťastný v akejkoľvek realite. Istota, radosť, láska a trvalé šťastie pramenia zo základu ľudskej bytosti - z JA, alebo jástva, Ktoré pramení v duchovnom srdci. To je to, čo je v živote človeka vôbec najcennejšie, naše Ja, základ ľudskej bytosti, základ našej existencie. V srdci máte to najcennejšie, kôli nikomu a ničomu to neopúšťajte a chráňte si to ako oko v hlave!

Aj Ľudovít Štúr hovorí: "Kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený!"

- - -
 
"Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé." Rimanom 12:21
- - -
Verše na povzbudenie: