JA SOM VZKRIESENIE I ŽIVOT, NIKTO NEPRICHÁDZA K OTCOVI IBA SKRZE MŇA!

03.08.2021 06:58

"A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa." Ján 14:6

- - -

Pokiaľ sa teda ľudský duch nachádza teraz v hmotnosti, koná s ňou časť veľkého večného kolobehu, samozrejme bez toho, že by to sám pozoroval. A tak jedného dňa dostane sa spolu s ňou konečne tiež na hranicu, kde tá časť sveta, na ktorej sa nachádza, blíži sa pomaly k rozkladu.

Potom je ale najvyšší čas pre všetkých ľudských duchov, nachádzajúcich sa ešte v hmotnosti, aby sa poponáhľali stať sa takými, aby mohli vystúpiť nahor k bezpečnému, jasnému prístavu večnej ríše. Aby teda našli pravú a predovšetkým najkratšiu cestu, ako sa dostať z dosahu začínajúcich nebezpečenstiev skôr, než ich tieto budú môcť strhnúť so sebou.

Ak to ľudský duch zavčasu nedokáže, bude to pre neho stále ťažšie a nakoniec bude prineskoro!

Bude potom so všetkým ostatným stiahnutý do pozvoľného rozkladu. Jeho získané osobné ja bude roztrhané. Podstúpením tisícorakých múk stane sa znovu nevedomým duchovným semenom. To je to najhroznejšie, čo sa môže stať sebavedomému duchu.

Budú to všetci tí, ktorí svoju osobnosť vyvíjali nesprávnym smerom, preto ju musia zase stratiť ako nepotrebnú a škodlivú. Treba pripomenúť, že rozklad sa nerovná zničeniu. Zničené nemôže byť nič. Je to len uvedenie do pôvodného stavu. U takto zatratených je zničené doteraz získané osobné „ja“, čo sa deje za najväčších múk.

Zatratení alebo zavrhnutí prestávajú byť hotovými ľudskými duchmi. Zatiaľ čo ostatní smeli vojsť ako sebavedomí duchovia do večnej ríše radosti a Svetla a vedome sa tešiť zo všetkej tej nádhery.  ̶̶̶

 

Cit. z knihy Abd-ru-shin POSOLSTVO GRÁLU https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

Poznámka Biblik: "Už nie je čas, aby sme sa bavili o guláši, je čas, aby sme sa bavili o zmysle bytia." (cit. GM) Zmyslom existencie človeka je duchovný pokrok, prirodzený vývoj k Svetlu, odkiaľ ľudský duch pochádza. Boh nastavil Jeho Zákony tak dokonale, že pôsobia úplne samočinne. Takto si človek sám vyberá Nebo alebo peklo, podľa druhu svojho chcenia. Bibl. dve cesty:

Dve cesty.

"Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú." Matúš 7:13-14