JARED TAYLOR: MAŤ PRAVDU NESTAČÍ, MUSÍTE JU ŽIŤ / JARED TALOR: SPEAKING THE TRUTH ISN'T ENOUGH, YOU HAVE TO LIVE THE TRUTH (SK, CZ, ENG)

08.12.2018 18:46

 

"Ktokoľvek sa dobrovoľne stane ovcou, následne si vždy nájde aj vlka, ktorý ho zožerie."

Vilfredo Pareto

"Anyone who would become a lamb, will find a wolf to eat him."

 

"Purity of heart is to will one thing. When you will one thing with a pure heart, everything else follows." 

Soren Kierkegaard

"Ak z čistého srdca túžite po nejakej veci, všetko ostatné ide samo."

 

VIDEO JAZYK ANGLICKY + CZ tit / VIDEO LANGUAGE ENGLISH + CZ subs

JARED TAYLOR: SPEAKING THE TRUTH ISN'T ENOUGH, YOU HAVE TO LIVE THE TRUTH

https://www.youtube.com/watch?v=H5vHi6gihMc

 

1.časť tu / 1st part here:

https://www.youtube.com/watch?v=uwoFm-bG-EI