JAROSLAV DUŠEK: AKO ZVLÁDNUŤ COVID SITUÁCIU

26.07.2021 12:15

Jaroslav Dušek: Jak zvládnout COVID situaci:

https://www.youtube.com/watch?v=0ZMBK3Ch4Tc