Je Ježíš Bohem? - Mark Finley a Shown Boonstra, český dabing

15.06.2018 19:18

Biblia obsahuje podľa mňa rovnako gramatické chyby, ako aj židovské a farárske výmysly, no v každom prípade pre mňa Biblia aj tak ostáva Slovom Božím!

Ale pokusy ľudí robiť z Márie pannu či bohyňu sú podľa mňa tak odporné ako židovská náboženská pýcha či fašistické teórie o vyvolenom národe.

Podľa Biblie sú však náznaky, že bez potreby muža sa narodil nielen Pán Ježiš, ale aj Ján Krstiteľ... Ani Bibliu netreba prijímať automaticky, potom je to slepá viera, ktorá v skutočnosti k Pánu Bohu=Pravde, nevedie!

Pán Ježiš má podľa Biblie bratov a sestry, ľudia Ho považovali za syna tesára Jozefa: Matúš 13:55

Matka Pána Ježiša Mária a príbuzní chceli Pána Ježiša v kázaní zastaviť: Marek 3:21;

Fakt je, že Pán Ježiš Kristus existoval a bol na rozdiel od všetkých ľudí čistým Svetlom Božím. Prišiel priamo od Pána Boha, On nepotreboval nikdy inkarnáciu, nakoľko bol odjakživa jedno s Bohom. Pán Ježiš Kristus videl na rozdiel od farárov, komu Boh skutočne odpúšťa hriechy.

Výroky Pána Ježiša Krista, zaznamenané v Biblii, o ktorých je reč aj v nasledujúcom videu sú však Svätá Pravda!

https://www.youtube.com/watch?v=90Q9OHWejdg

 

P.S.: ak ste pozorne sledovali video, je potreba k videu dodať, že ani anjeli nie sú dokonalí.  Anjeli sú iba o málo viac ako ľudia! Je o to smutnejšie, že v učení katolíckej cirkvi sa už deti učia modlitby k anjelom, miesto jediného Boha a Pána Ježiša Krista.

"A ktosi osvedčil kdesi a povedal: Čo je človek, že pamätáš na neho, alebo syn človeka, že ho navštevuješ?! Učinil si ho čosi málo menším od anjelov, slávou a cťou si ho korunoval a ustanovil si ho nad dielami svojich rúk." Židom 2:6-7