JE LEPŠIE NEJESŤ, NEŽ JESŤ ČOKOĽVEK. JE LEPŠIE BYŤ SÁM, NEŽ BYŤ S KÝMKOĽVEK! / IT IS BETTER NOT TO EAT, LIKE TO EAT EVERYTHING. IT IS BETTER TO BE ALONE, THAN TO BE WITH ANYBODY. (SK, ENG, RUS)

15.08.2023 15:36

"JE LEPŠIE NEJESŤ, NEŽ JESŤ ČOKOĽVEK. JE LEPŠIE BYŤ SÁM, NEŽ BYŤ S KÝMKOĽVEK!" Omar Khayyam  / IT IS BETTER NOT TO EAT, LIKE TO EAT EVERYTHING. IT IS BETTER TO BE ALONE, THAN TO BE WITH ANYBODY!" Omar Khayyam

"Pred všetkými učeniami a pravidlami o tom, ako správne žiť, som radšej potvrdil dva základy dôstojnosti: Je lepšie nejesť vôbec nič, ako jesť čokoľvek; Lepšie byť sám, ako byť kamarát s hocikým." zdroj/source sk: https://mstone.ru/sk/different-crafts/omar-haiyam-rubai-o-lyubvi-i-zhizni-omar-haiyamrubai-o-zhizni-i-lyubvi-chto/

zdroj/source ru: https://mstone.ru/different-crafts/omar-haiyam-rubai-o-lyubvi-i-zhizni-omar-haiyamrubai-o-zhizni-i-lyubvi-chto/

Súvisiace články / related articles:

https://www.biblik.sk/citaty/

https://www.biblik.sk/pomoc-ludom/

"Keď všetci pod nebom rozoznali krásne ako krásne, objavila sa ošklivosť. Keď poznali dobré ako dobré, bolo tu nedobré. Preto prítomnosť jedného vytvára neprítomnosť druhého, ľahké a ťažké dáva zmysel jedno druhému, dlhé a krátke tvorí spoločnú mieru, vysoké a nízke sa k sebe vzťahuje, zpev a hudba sa dopĺňajú, predtým a potom sa nasledujú. Preto múdry nekoná zo seba a učí bez slov. Desaťtisíc vecí povstáva bez jeho pričinenia a nasledujú ho. Múdry im dáva život, ale nevlastní ich, činí, ale nevytvára žiadnu závislosť, završuje bez zásluh, a preto ho úspech neminie." Lao C' - Tao te ťing (ISBN 978-80-7363-937-2) (komentár Wang Pi: Potešenie a hnev majú rovnaký koreň, súhlas a nesúhlas vychádzajú z rovnakých brán; úspech sa dostavuje iba ak jednáme v súlade s vecmi; súlad nemožno vlastniť ani si zaň pripočítavať zásluhy) Viac tu: https://www.biblik.sk/citaty/

Biblik.sk

biblik.sk/clanky

Prosíme vás, podporujte našu prácu / Please support our work:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963
Swift / BIC: FIOZSKBA

ĎAKUJEME. THANK YOU

Červená vlajka, Vlajka víťazstva, NAŠA VLAJKA:

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

_____________________________________________________________________

NA OBRANU PRED FAŠISTAMI SA MUSÍME VŠETCI SLOVANIA ZJEDNOTIŤ POD JEDNOU VLAJKOU, napríklad pravá ruská červená vlajka, pod ktorou aj mnohí Slováci bojovali proti fašistom a pod touto červenou slovanskou vlajkou je fašizmus navždy porazený a tejto vlajky sa fašisti boja:

VLAJKA VÍŤAZSTVA / THE FLAG OF VICTORY

https://www.biblik.sk/products/vlajka-vitazstva/

NECH ŽIJE PUTIN, NECH ŽIJE RUSKO!

VIVAT VLADIMIR PUTIN, VIVAT RUSSIA!