Je možné, že človek pri hľadaní partnera hľadá sám seba?

27.10.2021 19:18

"Je možné, že človek pri hľadaní partnera hľadá sám seba? Napríklad, dievča hľadá v partnerovi oporu, pričom sama je výnimočne vnútorne silná, sama sebe by mohla byť pri uvedomení si tejto skutočnosti oporou! Hľadá človek v živote koňa na ktorom sedí?" cit. 27.10.2021 18:10 https://www.biblik.sk/pomoc-ludom/

P.S.: Pavel hovorí, že kto nemá ženu, nech nehľadá, a ak má, nech sa o ňu stará (nehľadaj rozviazania 1.Kor 7:27)

"Si priviazaný k žene? Nehľadaj rozviazania. Si rozviazaný, prostý ženy? Nehľadaj ženy."
1.Kor 7:27

"Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané." Matúš 6:33

"KTO SA NENAMÁHA, ABY PÁNOVO SLOVO AJ SPRÁVNE POCHOPIL, TEN SA PREVIŇUJE!" Abd-ru-shin, POSOLSTVO GRÁLU

https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/