JE POHLAVNÁ ZDRŽANLIVOSŤ DUCHOVNE PROSPEŠNÁ?

05.05.2020 13:19

Abd-ru-shin - POSOLSTVO GRÁLU,    

prednáška: JE POHLAVNÁ ZDRŽANLIVOSŤ DUCHOVNE PROSPEŠNÁ?

"AŽ sa ľudia zbavia omylu o výhodách pohlavnej zdržanlivosti, bude omnoho menej nešťastí. Vynútená zdržanlivosť je prehmatom, ktorý sa môže trpko vypomstiť.

Zákony v celom stvorení ukazujú predsa dosť zreteľne cestu, nech sa pozrieme kamkoľvek. Potláčanie je neprirodzené. Všetko neprirodzené je však vzpieraním sa proti prírodným, teda Božím zákonom. Tak ako vo všetkých veciach, tak ani tu, nemôže priniesť nijaké dobré následky.

Práve tak ani v tomto bode sa nerobí výnimka. Lenže človek sa nesmie dať ovládnuť pohlavnej túžbe. Nesmie sa stať otrokom svojho pudu, inak ho vypestuje v náruživosť, čím sa to prirodzené a zdravé premení na chorobnú neresť.

Človek má stáť nad tým; – to ale neznamená, donútiť sa k zdržanlivosti, ale svojou vnútornou, čistou mravnosťou vystríhať sa pred tým, aby to ani jemu ani iným ľuďom nespôsobilo zlo. 

Ak sa niektorý človek domnieva, že sa zdržanlivosťou dostane duchovne vyššie, tak sa mu môže ľahko stať, že tým dosiahne pravý opak. Podľa svojho založenia bude viac-menej trvale bojovať proti prirodzeným pudom. Tento boj si vyžiada veľký podiel jeho duchovných síl, bude ich držať v područí, takže sa nebudú môcť uplatniť inde. Je to teda na prekážku voľnému rozvinutiu duchovných síl. Taký človek trpieva občas stiesnenou zádumčivosťou, ktorá mu prekáža vo vnútornom radostnom rozmachu.

Telo je hodnota, zverená Stvoriteľom a človek je povinný ho pestovať. Tak ako človek nemôže beztrestne potláčať žiadosti tela po jedle a pití, žiadosti pokoja a spánku, potrebu vyprázdňovania, ako sa zavčasu nepríjemne pocíti nedostatok čerstvého vzduchu a málo pohybu, tak nebude môcť ani zdravú žiadosť zrelého tela po pohlavnom uplatnení všelijako umele uspokojovať bez toho, že by si tým spôsobil nejakú škodu. 

Splnenie prirodzenej žiadosti tela môže len podporovať vnútro človeka, teda rozvoj ducha. Nikdy ho nemôže brzdiť, inak by to Stvoriteľ do tela nevložil. Ale ako všade, tak aj tu škodí každá premrštenosť. Musí sa prísne dbať na to, aby žiadosť nebola vyvolaná fantáziou, umelo podnietenou nejakým čítaním alebo inou príčinou, alebo aby nevznikla telesným oslabením či z predráždených nervov. Musí to byť skutočne len požiadavka zdravého tela, ktorá nedolieha na človeka príliš často.

To nastáva len vtedy, keď medzi oboma pohlaviami vznikla už vopred dokonalá duchovná harmónia usilujúca konečne niekedy aj o telesné spojenie. Všetky ostatné pohnútky sú pre obe strany zneucťujúce a nečisté, nemravné, a to aj v manželstve. Tam, kde niet duchovnej harmónie, vedie pokračovanie manželstva rozhodne k nemravnosti.

Ak spoločenský poriadok tu ešte nenašiel správnu cestu, tak tento nedostatok nemôže nič zmeniť na prírodných zákonoch, ktoré sa nikdy nebudú riadiť podľa ľudských ustanovení a nesprávne vypestovaných pojmov. Ľuďom nezostane nakoniec nič iné, než prispôsobiť svoje štátne a spoločenské zriadenie zákonom prírody, teda zákonom Božím, ak chcú mať vnútorný pokoj a ozdravieť. 

Pohlavná zdržanlivosť nemá ani nič spoločného s cudnosťou. Zdržanlivosť by sa mohla nanajvýš zaradiť k pojmu "disciplinovanosť", čo je odvodené od pojmu disciplína, výchova, sebadisciplína. 

Pravú cudnosť treba chápať ako čistotu myšlienok, avšak vo všetkých veciach, vrátane myšlienok týkajúcich sa zamestnania. Cudnosť je vlastnosťou čisto duchovnou, nie telesnou. Tiež pri plnení pohlavného pudu môže byť cudnosť úplne zachovaná pri obojstrannej myšlienkovej čistote.

Okrem toho má telesné spojenie za účel nielen plodenie, al má pri ňom dochádzať k nie menej cennému deju vrúcneho splynutia a k výmene vzájomných prúdov síl k vyššiemu rozmachu sily."

 -   -   -

Poznámka Biblik: mladí chalani sa ma pýtajú, čo s tým majú robiť, majú veľa energie, naokolo všade samé porno, ale žiadna priateľka. Hovorím, že na porno treba úplne zabudnúť, je veľmi dôležité veci podnecujúce k strate energie úplne vyradiť zo života. Aby nemali výčitky, môže byť pre niekoho zo začiatku dobré stanoviť si napr. jeden deň v týždni určený na "to", aby mal nad tým aspoň nejakú kontrolu. V žiadnom prípade však nie porno ani žiadne fotografie a časopisy, tomu je lepšie úplne sa vyhnúť! Návšteva prostitútky by bežne človeka nemala ani napadnúť a spojenie so ženou, ktorá pravidelne prechádza rukami mnohých mužov považujem z duchovného hľadiska za nebezpečné, človek sa určitým spôsobom spojením s prostitútkou zanečisťuje. Rôzne herečky sú vlastne prostitútky tiež, už hľadieť na porno sa neodporúča. A je nebezpečná aj každá myšlienka na spojenie s takou ženou. Porno, egoizmus a otupenie citov býva príčinou narušených vzťahov a veľkého množstva single. Podľa mojich pozorovaní z praxe je úplná zdržanlivosť pre väčšinu mladých mužov takmer vylúčená a môže byť spojená aj s fyzickými problémami. Ak je mladík sám bez ženy, je to neprirodzené. Ak sa s energiou zbytočne neplytvá, môže byť občasné uvoľnenie tlaku aj naprospech. Je dobré sa po tom vždy celý osprchovať. Aby sa predchádzalo zbytočnému podnecovaniu fantázie, všetky stránky podsúvajúce erotiku treba vyradiť, nehľadieť na obrázky, ktoré podsúvajú časopisy a internetové stránky (je možné ich aj úplne vylúčiť) a časom by to malo byť oveľa lepšie. Možno by časom mnohí, ktorí sa venujú niečomu užitočnému dokázali energiu prirodzene smerovať inde.

Častokrát sa však očakáva, že človek môže robiť to, čo doteraz, a že Boh zariadi, aby bola akože "čistota", aby od človeka odišla normálna prirodzenosť. Ide to aj tak, ale myslím, že len do času a prirodzené to nie je... Pretože ak má človek predstavy a túžby, je to čistota len navonok a nedá sa to dlhodobo potláčať, tiež to má nejakú príčinu, sú tam obvykle ďalšie závislosti (napr. na niečom, alebo na niekom). Myslím si, že ani modlitba za "čistotu" nie je namieste. Človek by mal aj v tomto hľadať Božiu vôľu, vlastne to, čo je pre neho skutočne prirodzené a dobré.

Skôr ako človek učiní hriech, prehrá to v mysli a určitý stupeň čistoty myšlienok a vôbec ochoty podriadiť sa Bohu sa obvykle nedosahuje zázračne rýchlo, ak aj, tak iba na určitý čas. Väčšina vecí je vybojovaná až následkom pevných rozhodnutí po mnohých pádoch. Človek si až potom uvedomí, že je naozaj dobré a vlastne pre zdravý život nevyhnutné riadiť sa Božími zákonmi a hľadať Božiu vôľu, nech je akákoľvek, pretože začína chápať, že ak sa chce vo Stvorení zaradiť tak, ako chce Boh, potom vlastne všetko je na jeho prospech. Ak človek Boha nehľadá, je to len inteligentnejšie zviera a nakoľko väčšina ľudí vážne Boha nikdy nehľadala, Zem je ako džungľa! Vládne ten, kto má viac peňazí a hrubej sily, buď vojenskej alebo vie lepšie podvádzať davy (napr. médiá, rôzne klimatické, predvolebné a očkovacie kampane a pod.), čo je v podstate tiež hrubá sila, schopnosť vyvolať určitý tlak. Obvykle tu nevládne ten, kto prináša ľudstvu skutočný prospech. Pravda ani v politike ani vo vede či v medicíne sa nenosí, stala sa doslova nebezpečná! V prírode aj vo Stvorení má všetko svoje miesto, hus nechce byť tigrom, ani ryba orlom, nezávidia si, ani netrpia tým, že sú tým, čím sú, možno nad tým neuvažujú, ale človek by nad tým uvažovať mal, kde je jeho miesto vo Stvorení. –