JE TO MÔJ ŽIVOT?

02.07.2018 15:27

"Lepšie je ísť do domu smútku ako ísť do domu hodovania a pitia, pretože tamto je koniec každého človeka, a živý si to berie k svojmu srdcu." Kazateľ 7:2

 -   -   -

"Kto vedie čln priamo vpred, nakoniec do prístavu dopláva, nech by bol hocijako vzdialený." Paul Brunton

"Kdo řídí člun přímo vpřed, nakonec do přístavu dopluje, třeba byl sebevíce vzdálen."
 
 -   -   -
 
"Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať, ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá." Ľudovít Štúr
 
-    -    -
 

V piatok v noci prechádzam na bicykli okolo krásnej diskotéky. Z diaľky počujem slová známej piesne od Dr. Albana - It's my life! (It's my life  - To je môj život!) Prvé, čo ma napadlo, že veru to nie je môj život! Ja som si ho nedal, nemám nárok si so životom robiť všetko, čo uznám za vhodné! A ani so svojim telom si nemôžem robiť čo chcem, prečo si toľkí mladí mrzačíte telo piercingami a tetovaniami? 

-   -   -

Možno Dr. Alban to tak nemyslel, (a možno áno, aj v jeho klipe nájdeme satanskú symboliku) ale to donekonečna opakované It's my life!  - znie to ako známe heslo fašistov: "100x opakovaná lož sa stane pravdou!"

Takto klamú ľudí na každom kroku, fašisti vedú proti ľudstvu vojnu až podnes! A hudba je mocná zbraň...

Ťahá ma ísť sa tam pozrieť - na tú diskotéku, veď možno, že ju tam aj stretnem, to dievča, ktoré milujem... Na jednej strane, ako rád by som tam bol s ňou, ale na druhej strane som rád, že som sám.

Po chvíli uvažovania sa už blížim k svetlám a hluku diskotéky. Prechádzam pomedzi opitých mladých ľudí, niektorí sa už váľajú po zemi. Sú to tí, ktorí si možno pred chvíľou spievali It's my life - to je môj život!

Čo je to za život? Život bez Pána Boha, v nevedomosti, neznajúc smer ani cieľ života? Musí to byť frustrujúce. Ak ku pravému Poznaniu Pána Boha nevedú ľudí už od malička, ich duša ťažko znesie byť triezva. Neznesú pocit samoty a ticha. Kostoly, náboženstvá, cirkevné školy, radšej ľuďom o Biblii do hĺbky nepovedia, ešte by mohli zistiť, že Biblia hovorí proti učeniu katolíckej cirkvi! Základom učenia Pána Ježiša Krista je láska k Jedinému Bohu, k ľuďom a k sebe:

"A Ježiš mu odpovedal, že najprvšie od všetkých prikázaní je: Čuj, Izraelu, Pán, náš Bôh, je Pán jeden! A: milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie. A druhé podobné je toto: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! Iného prikázania väčšieho nad tieto niet."  Marek 12:29-31

 

 -     -     -

 

Niekedy, keď mi je ťažko, hovorím si: Som sám ako pes - ale Pane, Tvoj pes! To je hneď lepší pocit, niekam patriť. Viem, kde je moje miesto, viem kam patrím, môžem blúdiť sám temnou nocou na bicykli, či hoci aj sedieť v žalárnej kobke, ale aj tak vždy viem, že je stále so mnou Niekto, Kto ma naozaj miluje! Hneď mám na pamäti povzbudenie pre veriacich, a Slovo Pánovo stojí pevne:

"NEZANECHÁM ŤA, ANI ŤA NEOPUSTÍM" Jozua 1:5
-   -   -

Viem že tu na Zemi nič netrvá večne, ale aj tu máme možnosť pocítiť v každom okamihu Božiu lásku, ktorá JE. V kolobehu života a smrti, ustavičnej zmeny prírody, vzniku a zániku druhov a tvarov, dokonca i celých vesmírov - príčinou všetkého je Niečo trvalé, čo tu bolo od počiatku, to, čo vždy bude, stručne povedané, to, čo skutočne JE!

Nepopieram, že človek môže byť aj na chvíľu dokonale šťastný. Len je to únavné, stále začínať a stále končiť! Je to ako krysa v kolečku, točí, sa točí, a čím viac zaberá, tým viac sa točí kolečko, až nakoniec ju to omrzí, alebo padne vyčerpaním. Ak človek nehľadá zmysel života, všetko mu potom príde debilné, bezvýznamné, a nakoniec smrť... To preto toľko samovrážd, zúfalstva, psychiatrie... Koho by taký život bavil? Bez zmyslu a bez cieľa, tí ľudia musia chlastať, fajčiť, či brať drogy, aby aspoň na chvíľu pocítili božské, radosť z Bytia. Ich duša túži po Bohu, po stratenom raji, po niečom, čo má skutočne zmysel, po niečom, čo stojí za to, niečo čo je stále, pevné, skutočné, čo sa ako všetko, okrem Bytia-Vedomia-Božej lásky, viac už nikdy nerozsype časom na kúsky...

Vlastne aj títo ľudia hľadajú, iba nevedia, že hľadajú. Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, Tá Božia Láska, ktorá na Seba pred vyše dvetisíc rokmi obliekla ľudské telo, a Ktorú sme my vtedy surovo zabili, a dones mnohí bez výčitky zabíjame, aj im hovorí:

 

Kto prosí berie. Zákon i proroci.

"Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte, a otvorí sa vám; lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klepe, sa otvorí. Alebo kto je z vás človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň? Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada?! Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia! Všetko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Lebo to je zákon aj proroci." Matúš 7:7-12

 

-    -    -

A koľkí mladí ľudia sa cítia byť opustení, žijú v rozvrátených rodinách, kde mama má priateľa, a priateľ ťažko môže niekedy nahradiť otca. Ako pozorujem, podľa mňa o deti príliš nemajú záujem ani takíto rodičia, ktorí sú sami deťmi. Mnohí rodičia dnes, to je generácia večne neuspokojených diskotékových jedincov, ktorí sa chcú stále hrať a stále baviť. Na deti, a už vôbec na ich duchovný rozvoj sa podľa mňa príliš nehľadí. Rodičia si Myslia, že veď deťom dávajú všetko, čo potrebujú, akí sú oni dobrí rodičia! Možno majú svoje deti radi, ale cítiť tam akýsi chlad. Keď dieťa stratí mobil, nikomu nevadí, že sa mu nemôžu dovolať. "Ja sa s tým nebudem otravovať, mám toľko starostí, ticho hovorí matka svojmu dieťaťu: prepáč, na lásku k Tebe už nemám čas! Aj tak sa mi od Teba nič naspäť nevráti. Keď Ťa budem mať stále rada, neoplatí sa mi to, neužijem si, Ty mi nič z mojej lásky hneď nevraciaš, tak idem si radšej po svojom." Taká je dnes matka, aj dcéra! Ak matka nenávidí otca svojej dcéry, jej nenávisť sa prenáša na dcéru a poškodzuje a mrzačí jej dušu, kde by tá pochopila, aké je dôležité aj tyranovi odpustiť! Ak nemilujú Boha, nemôžu milovať ani seba, a už vôbec nie niekoho druhého. Je úplne jedno, či chodia do kostola. Ak v sebe nemajú lásku - čo na tom záleží, čo sú, bez lásky sú nič...(pozri 1.Korinťanom 13. kapitola) Aké trápne je, keď si zakladajú na svojom primitívnom náboženstve, ktoré je celé falošné, oni - z duchovného hľadiska úplne ľaví, to ešte pokladajú za jediné pravé! Náboženstvo dnes slúži na ospravedlnenie života v hriechu a dáva človeku možnosť zotrvať mimo Boha, s pocitom, že možno pri Ňom aspoň niekedy sú, veď farár má posvätenie, ten sa predsa nemôže mýliť! Ale študovať Bibliu, to nie, oni ani nemajú záujem poznať, čo od nich Boh chce, či nám vôbec môžu byť odpustené hriechy. Aký povrchný je človek, také je jeho náboženstvo. Vnútornú plytkosť sa snažia niekedy vyžehliť vonkajšími rituálmi:

"Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože čistíte vonok pohára a misy, ale zvnútra sú plné lúpeže a nezdržanlivosti!" Matúš 23:25

  -     -     -

 

To preto ten rozvrat vo vzťahoch - dočasný pôžitok hriešny si ľudia postavili na prvé miesto. Voľnomyšlienkárstvo, úpadok morálky, ustavičné potešovanie sa  a homosexuálne zväzky, sudcami uznávané ako rovné rodine - to, čo dnes žijeme, to je vlastne Sodoma a Gomora! Civilizácia kráča v ústrety smrti, Biblia hovorí, že smrť je ako narodenie, teda čaká nás ako civilizáciu ťažký pôrod:

 

"A to všetko je počiatkom preporodných bolestí sveta. Vtedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať, a budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno. A vtedy sa pohoršia mnohí a budú jedni druhých zrádzať a jedni druhých nenávidieť a povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. A preto, že bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých; ale kto zotrvá do konca, ten bude spasený." Matúš 24:8-13

-   -   -

A toľkí si dnes myslia: Čo sa ja mám kôli nejakému Bohu obmedzovať! Robím si čo chcem, je to môj život, moje telo, môj názor... Naozaj? A čo z toho si vytvorila? Ešte aj vtedy človek pácha hriech, keď si neprávom privlastňuje to, čo nie je jeho, chce mať vládu nad životom, ktorý je človeku daný Bohom, a On jediný - Boh - má v každom okamihu nad ľudským životom kontrolu! A túto moc sa pokúšate vy úbohí ľudia Bohu vziať! Hovoríte, že vy sami ste pre seba svojim Bohom!

Život Ti dal Boh, ani jedinú bunku svojho tela si nevytvorila, a ani ten Tvoj  názor nie je Tvoj! Podľahla si propagande, oklamali Ťa, aj ten Tvoj názor, ktorý pokladáš za svoj, sa utvoril z toho, čo si počula, a z pohodlnosti si prijala za svoje. Na otázku, čo je Tvoj vlastný názor by najskôr nastalo mlčanie. Vlastný názor, to je podľa mňa niečo, čo sme cítili odjakživa, to je niečo, čo nepodlieha móde a trendom. V skutočnosti sú to Božie zákony, ktoré dal Boh SOM KTORÝ SOM, čiže zákony Tvojho vlastného Bytia! Zákony Tvojho šťastia, radosti, života, prežitia. Zákony prežitia jednotlivca a celej civilizácie: Starý a Nový Zákon. V Starom zákone je napísané: "Neukradneš!" (Exodus 20:15) A koľkí si myslia, že keď ich nikto nevidí, že môžu aj kradnúť. Veď aj politici kradnú, takto si to ospravedlňujú? Vôbec neberú do úvahy, že existuje Boh, vôbec sa Ho neboja, ich ani nemrzí, že by Ho tým mohli zarmútiť. Škoda, že si Boha predstavujú ako osobu. Už len taký malý čin ako ukradnutie malej veci niekde v nákupnom centre je prestúpením Božieho zákona!

"Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi." Rimanom 6:23

-   -   -

Človek takto mrzačí svoju dušu, zabíja v sebe cit, svoju dušu zapredá pre chvíľkové potešenie. Tí, ktorých plameň citu je v ich srdci z Božej milosti udržiavaný, časom obvykle skončia na psychiatrii (alebo vážne telesne chorí v nemocnici, bývajú ešte za života zastavení). Ich svedomie neznesie skutky proti ich Duchu. Ak nezačnú Boha skutočne hľadať, svedomie ich začne obviňovať, budú sa stále viac a viac zamotávať a trpko blúdiť životom. Tí hľadajú potom nahrážky v podobe zmyslového pôžitku. Dočasné riešenie je stať sa ateistom. Človek tak nemusí obmedzovať svoje túžby, ale Boží Zákon ho dostihne. Skrátka: Oko za Oko, Zub za zub... - Vezmi si čo chceš, ale zaplať!

Každému človeku bude predložený účet, ľudská duša to cíti, hlupák to nechce vidieť a myslí si, že raz bude vyhlásená amnestia a nejako sa mu to všetko prepečie! A nezáujem poznať Bibliu a teda Boží Zákon sa podobá tomuto:

"Mami, hrám sa pri otvorenom okne na parapete, čože keď bývame na jedenástom, veď už leziem štvornožky!"

-  -  -

Prečo sa toľko bohatých a mocných ľudí stali satanistami? Túžba po moci, sláve, po dobrom živote - teda vlastne túžba po chvíľkovom pôžitku, keď sa svoje túžby nesnažili s pomocou Božej Milosti krotiť, u nich začala preberať kontrolu nad ich životom. Stali sa otrokmi svojich túžob, sú mŕtvi za živa, sú to vrahovia, ktorí zabili svoju dušu. Chcete im byť aj vy podobní? Kto dnes ľahko prestupujete Božie prikázanie "NEUKRADNEŠ!", máte o dosť bližšie k prestúpeniu Božieho prikázania "NEZABIJEŠ!"

Dnes je to kradnutie v obchode, či pri verejnom obstarávaní, tie veci a zákazky ani nepotrebovala, (ale jej sa to zrovna tak páčilo, a nikto sa nepozeral);  zajtra to môže byť účasť na zabíjaní detí na satanistickej seanse, zabíjanie detí sa jej nepáči, ale čo už, veď na zabíjanie detí sa tam všetci pozerajú...

Ak Boží zákon človek nepozná a nemá Ho stále na pamäti, sprevádzajú takého človeka časom tvrdosť a chlad srdca, ktoré získava odolnosť voči hriechu, vlastne jeho duša odumiera. Ak chce byť bohatý a slávny, či udržať si bohatstvo, moc a slávu, môže mať vo svojej porušenej mysli na chvíľu aj pocit, že odovzdaním duše diablovi už ani nemá čo stratiť. Svoju dušu ide potom ľahko zapredať. Cit sa u takého človeka vytráca, akoby vyprchal z neho život. Snaha pocítiť, že je ešte živý, býva sprevádzaná snahou o diabolský orgazmus. Takzvané snuff videá, kedy boháči zaplatia za popravu človeka pred kamerou, pôsobí ako šňupnutie (snuff) nejakej drogy. Skrátka, to je pre nich čosi, za čo neváhajú utratiť milióny. Na dosiahnutie pocitu opojenia hriechom potrebujú stále väčší stimul. Predpríprava na tento stupeň  sa začína už v mladosti:

Opilí hriechom sa váľajú mladí potetovaní ľudia v démonských tričkách po diskotékach či koncertoch, a myslia si, že satanské gestá lídrov kapely a ustavičné výzvy ako napr. skoč do ohňa, či pozabíjaj ich všetkých sú vlastne nič! V skutočnosti väčšina populárnych skupín má za cieľ strhnúť ľudí do pekla. Speváci, ktorí odovzdali dušu diablovi, a je ich mnoho (pozri čl. tu) programujú svojich fanúšikov na deštrukciu, nenávisť, zúfalstvo a smrť takmer na každom koncerte, na každej diskotéke. Zaobaľujú smrť do krásnej melódie, hriech a rozklad má nový názov: Pohoda!

 

Prosím Vás majte na pamäti, vždy, keď vás bude pokúšať vaša vlastná žiadosť:

Prestúpenie jediného Božieho prikázania je prestúpením celého Božieho zákona!

 -   -   -
 
"Tak teraz ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostríhať moju smluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem."