Jeden zo spôsobov, akým Pán Boh ochraňuje ľudí

16.02.2019 07:07

Ak by ste neposlúchali...

"Ale ak by ste ma neposlúchali a nečinili by ste všetkých týchto prikázaní a keby ste zavrhli moje ustanovenia, a vaša duša keby si zošklivila moje súdy, takže by ste nečinili všetkých mojich prikázaní a zrušili by ste tak moju smluvu, vtedy vám i ja učiním toto: uvediem na vás strach, suchoty a horúčku, čo zkazí oči a zmalátni dušu, a budete nadarmo siať svoje semeno, lebo ho zjedia vaši nepriatelia. A obrátim svoju tvár proti vám, a budete porazení pred svojimi nepriateľmi, a budú panovať nad vami tí, ktorí vás nenávidia. Budete utekať, hoci vás nebude nikto honiť. A keby ste ma neposlúchali ešte ani vtedy, keď by prišlo až po to, vtedy vás budem ešte sedemkrát prísnejšie trestať pre vaše hriechy a skrúšim pýchu vašej sily a dám, aby vaše nebesia boly nad vami jako železo a vaša zem ako meď. Vaša sila vynaložená bude nadarmo, a vaša zem nevydá svojej úrody, ani strom zeme nedá svojho ovocia. A keby ste ešte i vtedy išli proti mne čelom a nechceli by ste ma poslúchať, ešte pridám na vás sedemkrát toľko úderov, podľa vašich hriechov. Pošlem na vás poľnú zver, ktorá vás osirotí a vyhubí váš dobytok a umenší vás, a spustnú vaše cesty. A keby ste mi ani tým neboli nakarhaní a išli by ste proti mne čelom, nuž pojdem i ja proti vám čelom a budem i ja vás biť sedemkrát tak mocne pre vaše hriechy. A dovediem na vás meč, ktorý svrchovane pomstí zrušenie smluvy; shrniete sa do svojich miest, a pošlem ta medzi vás mor, a budete vydaní do ruky nepriateľa. Keď vám polámem palicu chleba, desať žien bude piecť váš chlieb v jednej peci, a vrátia váš chlieb na váhu, a budete jesť, ale sa nenasýtite." Leviticus 26:14-26

-    -    -

Snáď úplne všetci, ktorí jedia jedlo zo supermarketov, nikdy nepodnikli ani jediný krok proti systému. Ak to boli kresťania, očakávali, že Ježiš Kristus to predsalen nejako za nich vyrieši. Napríklad nechávali očkovať svoje deti, aj keď dobre vedeli, že očkovanie je svinstvo...

Ak by urobil každý iba krôčik! Pyramída diablova - tá hra*, do ktorej sú zatiahnutí aj kresťania, sa nerozsype až dovtedy, dokým ľudia budú mať strach z toho, že budú mať strach! Strach zo strachu! To je diagnóza...

 

"Ten, kto utečie pred strachom, padne do jamy, a ten, kto vylezie z jamy, bude lapený do smečky. Lebo uvediem na neho, na Moába, rok ich navštívenia, hovorí Hospodin." Jeremiáš 48:44

-    -    -

 

Kamarát mi hovorí, či nie je lepšie ísť voliť "systémového" prezidenta namiesto protisystémového, vraj že sa nejako príliš aj tak nedá sa ísť proti systému. (sytémový=Harabin : protisystémový=Kotleba) Jednoducho človek na "bežnej strave" sa bojí urobiť iné rozhodnutie ako to, ktoré sa vo všeobecnosti pokladá za správne! A strach prevziať za svoje rozhodnutie zodpovednosť si  odôvodňuje tým, že nie je možné konať ináč ako ísť s davom, ktorý má možnost len A, B.

a) konať systémovo a podporovať systém

diablova matematika je: a=b; b=a (muž=žena, žena=muž, aký máte na to názor? Čím chcete argumentovať? Vlastným triezvym názorom? Prečo podporujete systém, myslíte si, že keď je možnosť iba A, B, nemohli ste konať ináč?)

b) nekonať nič - radšej si hľadieť svojho, a tak skôr nepodporovať systém

 (možnosťou B človek systému nijak nebráni v expanzii, ktorá nakoniec pohltí aj jeho samého, teda systém takto energiu z neho aj tak dostane, vlastne kto je ticho, vtedy keď sa treba ozvať, ten čaká na porážku. A rovnako si kope hrob, kto sa ozýva vtedy, keď nemá čo povedať, to sú tí vyslovene protisystémoví, (ale rovnako aj tí vyslovene systémoví) ktorí stále niečo konajú proti, len nevedia presne proti čomu, tak radšej hovoria, že sú za niečo. Obvykle sa skrývajú za nejakú navonok ušľachtilú ale ináč primitívnu plytkú ideu - napr. slušnosť, politická kultúra, integrácia, práva menšín a pod. Sú vlastne posledným výkrikom pred nástupom vĺn tsunami totalitnej diktatúry, Lenin mal na nich svoj výraz U.I. užitoční idioti, oni sú aj takzvaná Umelá Inteligencia, organizujú farebné a rôzne iné revolúcie, sú vnútorne slabí, preto musia byť vždy podporovaní zvonka, aby sa cítlili dôležití a silní. Pri nastolení "Nového poriadku" ktorí pomáhali spoluvytvoriť viac nebudú potrební)

- - -

Tam, kde je na výber iba medzi konať a nekonať, človek bez vyššej energie nemá tretiu možnosť! Ateista alebo taký "veriaci" čo má iba masku viery vtedy končí! Vždy si nejakú možnosť predsa len vyberie. Stačí vytvoriť 2 silné strany, ktoré sú čert ako diabol, a bežný človek si myslí, že má na výber ísť ich voliť alebo nevoliť.

Lebo keby konal ináč, vie, že aj tak nič nezmení, pretože nevie čo ináč... Veď možnosť C), ktorá vo všeobecnosti nebýva spomínaná v telke, ani nebýva pri "voľbách" vyznačená na zakrúžkovanie papieri! A možnosť C) neznamená ani zásadnú neúčasť na voľbách, vyžaduje vynaloženie istej dávky energie na zásadné rozhodnutie. Rozhodnutie, ktorým smerom sa odteraz bude uberať vlastne celý jeho život a prevziať za to plnú zodpovednosť. Skutočná viera ani skutočná demokracia nie je pre otrokov, ktorí sú už zvyknutí na otroctvo. Oni by sa bránili, keby ste im povedali, že majú aj niečo iné ako len štandardné 30 rokov servírované menu na výber, alebo že niečo môže byť aj ináč ako, to, do čoho sa už dostatočne dlho vmysleli. Napríklad pre kresťana C) ako CHRIST, teda Kristus. Kristus=Kráľ. Kráľ má slúžiť Bohu, teda Pravde a nie pýtať sa niekoho ako žobrák "Čo je pravda?". Žobrákovi o tom môžete rozprávať, vždy si dá povedať, dajte mu len vybrať medzi A a B. Ale kráľ vie čo je pravda a k tomu nepotrebuje žiadnych odborníkov. Preto králi konajú aj vtedy, keď navonok nič nekonajú, a preto žobráci vždy rozhodujú, aj vtedy, keď o ničom nerozhodujú. Ale žobrák ak má svoju almužnu, už obvykle najradšej nekoná nič, má dosť trápny dôvod, prečo sa o nič nepokúsiť, vtedy radšej nechce vedieť, prečo by mal situáciu v každom prípade zmeniť. To preto je žobrák! Nerozmýšľa ako urobiť aspoň niečo, pokým má aspoň niečo. Veď načo by mal rozmýšľať, keď je rozmýšľanie podľa neho aj tak zbytočné. Ľudia čakajú, že rešeršu "čo je pravda?" niekto urobí za nich. Takto sa dostal k moci aj Hitler a takto môže zvíťaziť - keď treba, aj primitívna fašistická idea. Ľudia vodcovi potom buď zatlieskajú alebo ho vypískajú - to je tá lacná hra, čo ľudia stále potrebujú, keď nemajú záujem poznať Pravdu, tak predsa chcú každý deň len ...pobaviť sa! Potrebujú mýty a zároveň boričov mýtov! Vojna a mier, tragédia a komédia sú lenivosťou ich ducha a nesprávneho chcenia celé tisícročia poháňané, až dokým tieto "ľudské zdroje" nepadajú v mlynoch Božích Zákonov vždy ako celá civilizácia vyčerpaním. A seba ešte pokladajú vo svojej chlúbnej pýche za vyspelých, inteligentných, vzdelaných a duševne zdravých...

- - -

Keď zmeny na duši ovplyvňujú aj telo, prečo si ľudia myslia, že strava nepodporuje aj dušu? Prasaťu sypú čo sypú, ale človek by si mal vyberať a nie zožrať všetko, čo vidí a počuje! A to si ešte niektorí myslia, že je to buď aj tak jedno čo jedia, alebo že je to jedno preto, že ich Pán Boh ochráni! (takzvaní veriaci) To nie sú veriaci, ale ležiaci!

"Hej vstaň, pozviechaj sa, ak sa nebudeš sám hýbať, ochabnú Ti svaly, a potom už nebudeš mať silu učiniť ani krok!"

- ale ja sa nepohnem, verím, že ma môj Boh od toho ochráni! (atrofia mozgového svalstva podporovaná stravou, mobilmi a očkovaniami, a niekedy aj...náboženstvom)

"Ty idiot, veď Ťa už ochránil tým, že Ti dal túto informáciu! Vlastný výskum predovšetkým na každej ceste, aj na Duchovnej Ceste je nenahraditeľný, nutný a nevyhnutný. To naozaj potrebuješ niekoho na triedenie informácií? Ministerstvo triedenia informácií, to sú rôzne spoločenstvá, kde autorita má vždy pravdu ale pravda pre nikoho nemá žiadnu autoritu. Takže, keď je ľuďom jedno, čo je pravda, vnútorne si otázky Kto/Čo JA SOM?, Čo JE to JA SOM?, Odkiaľ pramení JA SOM? nekladú, prichádza obdobie, kedy je pre nich jediným liekom znova teror, ideológia a propaganda. Známe heslá: "Čím väčia lož tým hlasnejšie ju treba kričať do sveta - to je vaša obrovská televízia, obrovské auto, obrovský mobil a obrovské obchody."

-    -    -

* jeden zo spôsobov, akým Pán Boh chráni ľudí, že im dáva správne informácie. Keď vám nezáleží na tom, aká je vlastne pravda, potrebujete len vysvetľovať, či je pravda to alebo ono. Zisťujete, ktorá strana má pravdu, či hovoria lepšie ateisti, alebo kresťania, či existujú chemtrails, alebo neexistujú, či ísť voliť Kotlebu alebo Harabina... Koleso sa točí dovtedy, dokým krysa vrtí nohami! Prečo sa koleso stále točí? Pretože krysa robí stále rovnaký pohyb. A čaká pritom niečo iné! Hovädá robia to isté, pridajú k tomu vieru v "správneho" Boha a čakajú iný výsledok! Ak výsledky neprichádzajú a ich sny sa neplnia, uspokojujú sa s tým, že po smrti budú v nebi. No to je ohromné, povedia mu, že po smrti pôjde do neba a radšej nebude robiť vôbec nič, miesto toho aby urobil aspoň niečo... Zase to predpokladá len nástup Führera, nezvládnuté božské sily v človeku nevydržia ani pod vplyvom doktrín dlho v nečinnosti, nečinnosťou a pasivitou klesajú na zvieracie, vymykajú sa človeku z pod kontroly, to preto toľko psychických porúch. Ľudská duša podobne ako telo potrebuje pohyb, potrebuje lásku, krásu, zmysel, ušľachtilé ciele a ustavičnú vnútornú činnosť:                      SMEROVANIE K BOHU

Čiňte pokánie, ako hovorí Pán Ježiš Kristus, to znamená zmena - zmena predovšetkým seba a svojej situácie a zároveň aj zmena situácie vo svojom meste, v štáte a vo svete:

"A Ježiš počujúc to povedal (im): Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní. Lež iďte a naučte sa, čo je to: Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravedlivých, ale hriešnych ku pokániu." Matúš 9:12-13

-   -   -