JEŽIŠ PRIŠIEL PRE TEBA

26.06.2021 18:16

"Ježiš prišiel zo svetlých výšin do bahna pre teba, bojoval o teba, trpel a zomrel pre teba, aby ti priniesol Svetlo, osvetľujúce pravú cestu nahor, aby si sa nestratil a nezahynul v temnotách.  Tak stojí tvoj Spasiteľ pred tebou. To bolo jeho mohutné dielo lásky. Božia spravodlivosť, vážna a prísna, ostala i naďalej v zákonoch vesmíru; lebo čo človek zasieva, to aj zožne, hovorí aj sám Ježiš vo svojom posolstve. Podľa Božej spravodlivosti človeku nemôže byť odpustený ani halier!" Abd-ru-shin, POSOLSTVO GRÁLU, úryvok z prednášky VYKUPITEĽ  https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/