JIŘÍ LEDVINKA (DOPLNENÉ)

28.01.2021 09:44

"Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec, otec lži."

  Ján 8:44

- - -

JIŘÍ LEDVINKA:

https://www.youtube.com/watch?v=Fm1j5Gxp79c

Ak ste to videli, pozrite si to ešte raz, niektoré veci sú zaujímavé, nevieme však, nakoľko budú pre niekoho iného okrem samotného Jiřího Ledvinku použiteľné. Našim poslucháčom sa video veľmi páči, my ich nadšenie nezdieľame, zvlášť nás zaujali názory Ledvinkovho otca na Bibliu a kresťanského Boha. Mne osobne vždy keď bolo tak zle, že to bolo už úplne neznesiteľné, vždy mi pomohol Pán Ježiš, On zasiahol vždy a Jeho sa držím. Kľúčový faktor v živote je najskôr viera, od nej sa odvíja mnohé "možné či nemožné" v tomto svete. A viera možno rozhoduje aj o realite, o tom, čo je možné a čo nemožné, aj o živote/neživote vo svete budúcom (napríklad ak veriaci verí, že existuje život po smrti, môže žiť aj po smrti, kto neverí, nemusí žiť, je možné, že viera je v týchto veciach najskôr ten kľúčový rozhodujúci faktor)

P.S.: Ako by ste išli reprezentovať svojho otca, ak by to bol Ten, Kto Vám má ukázať tú Vašu správnu životnú Cestu, Pravdu, skutočný Život, lásku, radosť, šťastie a Trvalý mier?

V jednom z ďalších videí nás zaujalo tričko Jiřího Ledvinku:

    ŠKWOR SLIBY A LŽI: