JOYCE MEYER: DAJTE BOHA NA PRVÉ MIESTO (3x krátke video) DOPLNENÉ

28.05.2018 16:06

 

"Ak nebude Hospodin staväť dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho staväjú. Ak nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bdeje strážca"

Svätá Biblia - ŽALM 127

-   -   -

 

Joyce Meyer, úspešná americká spisovateľka, jedna z ôsmych najbohatších žien-kazateľov v USA, vysvetľuje jednu z najdôležitejších vecí pre zdravý, šťastný a bohatý život. Médiá o nej po celom svete píšu: "Inšpirovala milióny, zarobila milióny!"

Inšpiratívne a povzbudzujúce video pre všetky ženy, pre kresťanov a pre podnikateľov:

Joyce Meyer

DAJTE BOHA VO SVOJOM ŽIVOTE NA PRVÉ MIESTO!

1. časť:

https://www.youtube.com/watch?v=eoonBDEqEfY

 

2. časť:

https://www.youtube.com/watch?v=seyF-aVRdCY

 
 

Joyce Meyer:

Ako si očistiť svoju myseľ, zjednodušte si svoj život

https://www.youtube.com/watch?v=YKB91TwLhlg

Naša cirkev to je aj Lichtner s Huďom z www.infovojna.sk, potom aj Tibor Rostas zo zemavek.sk, Boris Koróni z www.slobodnyvysielac.sk a aj prekladatelia kresťanskej literatúry manželia Fülöpovci z msejk.sk a všetci bojovníci za lepší svet. Čo sa týka tej podpory, dobré veci treba podporovať.

Joyce Meyer je chytrá ženská, od ktorej sa môžeme veľa naučiť, aj keď sa nám nepáči jej americký úsmev, ani niektoré z jej myšlienok, a už vôbec nie to, že žena je kazateľom! Učenie charizmatických cirkví je nám protivné, no učia aj mnohé dobré veci, aj preto sme sa rozhodli ešte uverejniť aj jej tretie video. Kto vážne nemedituje nad Bibliou či zmyslom života, je to jeho chyba, ak sa dá zviesť ilúziou bohatstva. Biblia hovorí o bohatstve napr. toto:

"Neustávaj sa o to, aby si zbohatnul; od takej svojej rozumnosti upusť." Príslovia 23:4

Na zbohatnutie väčšina milionárov a miliardárov Boha nepotrebovali a čo je zaujímavé, väčšina z nich ani po peniazoch a majetkoch netúžili. Z tých milionárov, ktorých som poznal osobne, boli to dríči, ktorí pracovali viac ako ostatní a chceli niečo vo svete dokázať, dosiahnuť úspech, ustavične bojovať a víťaziť nad ostatnými. Akoby peniaze boli vedľajší produkt, jeden milionár mi povedal, že peniaze sú na zemi, len ich treba zbierať. Boh ich nezaujímal a nezaujíma ich dodnes, nemajú na Neho čas. Celé srdce dali do svojho biznisu. Čiže každý by si mal vybrať, čo v živote skutočne chce...

V zajtrajšom článku ak Boh dá, budeme podrobnejšie rozoberať, prečo je dôležité rozvíjať a zušľachťovať ten najcennejší kapitál - vlastnú dušu! Ľudská duša existuje rovnako ako kedysi ľuďom neznáme röntgenove žiarenie bez ohľadu na to, či tomu ľudia veria. Ak má veda slúžiť ľudstvu, musí sa začať dušou človeka vážne zaoberať, pretože skutočne máme dôkazy, že ľudská duša existuje! A dnes jednotlivec miesto hľadania duše - najväčšieho pokladu, snaží sa zbohatnúť! Ľudstvo dnes skúma oceány a vesmír. A veda tú najzaujímavejšiu "hmatateľnú" časť Stvorenia - ľudskú dušu, akoby úplne ignorovala! Ako ďaleko to až musí zájsť, aby boli ľudia prirodzení a normálni? Musí prísť deň, kedy sa veda stane náboženstvom a náboženstvo vedou, ináč po nás ako civilizácii neostane ani spomienka!