JURIJ MARCINIŠIN

29.03.2020 23:34

Veľmi aktuálne zrovna dnes:

- prosím prichystajte si papier a pero a robte si poznámky.
Video si zastavte hlavne pri tom obrázku auta a skúste sa tomu snažiť rozumieť.
- Kozmická imunita odsúva deštruktívne podsystémy zo svojho systému
(napr. ak je poškodené jedno koleso auta, ovplyvňuje to celé auto)
NAJDÔLEŽITEJŠIE JE, ABY ČLOVEK NAŠIEL SVOJU CESTU
ak. Jurij Marcinišin