KAŽDÝ KRESŤAN BY MAL BYŤ MYSTIK / EVERY CHRISTIAN SHOULD BE A MYSTIC (SK, ENG)

21.11.2018 19:16

prof. Bernard McGinn:

"Every christian should be trying to be a mystic in sense of finding God in a deeper way.

Read from the great mystics who have led the way in the certain sence." prof. Bernard McGinn, american theologist and historian

"Každý kresťan by sa mal snažiť byť mystik, aby Pána Boha spoznal hlbšie.

Čítajte a učte sa od veľkých mystikov, ktorí vám istým spôsobom tiež ukazovali cestu."

prof. Bernard McGinn, teológ a historik:

WHAT IS A MYSTIC? / Kto je to mystik?

https://www.youtube.com/watch?v=g7uHZUJ3_VI