Keby som zavrel nebesia... / If I shut up heaven... (SK, ENG)

20.03.2021 18:54

"Keby som zavrel nebesia, a nebolo by dažďa, a keby som rozkázal kobylkám, aby požraly úrody zeme, a keby som poslal mor na svoj ľud, a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem." 2. Kronická 7:13-14

"If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people; If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land."   2 Chronicles 7:13-14