Kňaz s tetovaním: Napísal knihu proti celibátu a odhalil pamätnú tabuľu zosnulému duchovnému otcovi

10.09.2018 15:52

www.hlavnespravy.sk

-   -   -

Michal Lajcha - kňaz s tetovaním opäť v centre pozornosti médií: Napísal knihu proti celibátu a odhalil pamätnú tabuľu zosnulému duchovnému – otcovi:

https://www.hlavnespravy.sk/knaz-s-tetovanim-opat-v-centre-pozornosti-medii-napisal-knihu-proti-celibatu-odhalil-pamatnu-tabulu-zosnulemu-duchovnemu-otcovi/1515808

-   -   -