KOBIBA FEAT ROCKORYON (SK, ENG)

01.10.2018 18:39

Jeden z najlepších sólových gitaristov na youtube a možno aj na celom svete:

KOBIBA (s červenou gitarou) hrá s Rockoryonom:

One of the best solo guitarist on youtube KOBIBA (red guitar) with Rockoryon:

https://www.youtube.com/watch?v=tEML2F01NE8

A KOBIBA ani nie je aziat! Začali sme používať termín zahraj to s Kobibovým feelingom :-) Tak diky chlape!

And KOBIBA isn't asian! We use the word "Kobiba feel" or "Try to play that solo with Kobiba feel" :-)  :-) Thank you man!

You know, if you think you're good at something, remember, there is always a little asian, who can do it better than you :-)

Wanna example? There you go - but warning, it is a little demonic song, nevertheless this next guy "screwnailful" is one the best guitar players in the world:

I would ask him: Mr. screwnailful, have ever actually sold your soul to the devil? :-)
100% accurate covers of Yngwie Malmsteen - hats off! Thank you screwnailful.
 
 
SLOVENSKY:
Viete, keď už si myslíte, že ste v niečom dobrí, zapamätajte si, že vždy sa nájde nejaký aziat, ktorý to vie lepšie ako vy! :-) Tie videá na youtube to len potvrdzujú, ak by ste chceli nejaký príklad - varovanie je to trochu démonská pesnička, je v nej ukrytý určitý program, ale nasledujúci chalan "screwnailful" bezpochyby je jedným z najlepších gitaristov na svete:
Opýtal by som sa ho, či niekedy zapredal dušu diablovi :-) Ten chalan robí 100% presné coververzie piesní pána Yngwieho Malmsteena - tak to klobúk dolu! Ďakujeme screwnailful!