KOĽKÍ VEDIA KOĽKÁ BIJE?

31.05.2018 15:18

"Ten, kto sa svojmyseľne oddeľuje, hľadá to, čo sa jemu ľúbi, a stavia sa na odpor všetkému, čo by prospelo." Príslovia 18:1

 -   -   -

Čo je to psychická choroba? Životný štýl nezlučiteľný so životom. Trpí ním okolo 70% ľudí na Slovensku. Vôbec si neuvedomujú, že nie je možné prežiť so súčasnými myšlienkami a názormi, ktoré nemôžeme nazvať ináč ako deštruktívne. Čo je najhoršie, mnohí z nich si hovoria kresťania. Občas zájdu do kostolíka, občas sa vyspovedajú - a hurá žiť si svoj život! Cigaretka a alkohol, prejedanie sa a márnenie času hlúposťami, to je dennou súčasťou ich životného štýlu. Aspoň trošku sa otupiť a pozmeniť vedomie, ináč by neboli spokojní. Niečím musia prehlušiť tichý hlas svedomia, ktorý varuje, že človek si miesto života vybral smrť. Mladí to riešia ustavičným rytmickým dunením bubnov a basov, ktorému hovoria hudba... (dnes letí Drum&Bass, bubny a basy, skr. DnB, angl. "DnB" pripomína slovo dumb. Nakoľko triezvy človek to ťažko vydrží počúvať, propagujú sa pekné dievčatá s marihuanovým dymom v ústach a jointom na stole, napr. tu. Koľko takých fotiek mladých zúbožených dievčat nájdete na facebooku?)

Väčšina západnej civilizácie je vlastne neustále pod vplyvom - kofeínu, nikotínu, počítača, televízie, elektromagnetického žiarenia z mobilov... Ani stopy po uvedomení si samého seba. Už ani na jeden deň sa nevedia odpútať! Obávam sa, že budú k odpútaniu prinútení násilím a niektorí na dosť dlhú dobu. Kto chce seba vidieť z Božieho pohľadu, koľkí by na to našli odvahu? "Ako môj život vidí Boh?" Kto sa to pýta? A predsa, každý sa raz bude musieť na svoj život pozrieť a niekedy môže byť aj neskoro. 

V rôznych organizáciách učia ľudí, koľko hodín denne majú venovať modlitbe, meditácii a práci na sebe. Život kresťana (či adepta na pozíciu Boží služobník) to je však život vojaka v službe. Človek musí mať minimálne túžbu úplne sa podriadiť Najvyššiemu veliteľovi, ktorým je Kristus. Ak túto túžbu nemá, mal by si uvedomiť svoj žalostný stav a modliť sa o túžbu po Bohu. Teda kresťan sa nepýta, koľko hodín denne venuje Kristovi, ale či už je to celý môj život. Skrátka ego musí ísť preč. Všetky moje túžby, neresti, predstavy, myšlienky a názory dobrovoľne nechávam zhorieť na hranici očistného Božieho ohňa. A veru sa k tomu aj odvážiť spraviť prvý krok - poprosiť na kolenách Pána Boha a Pána Ježiša Krista aby Jeho Svetlo vstúpilo do môjho života. Človek s vierou musí celý skočiť do žiariacej Božej dlane a chcieť radšej zhorieť ako ostať rovnaký. Snáď jediné, čo môže z vlastnej iniciatívy urobiť, je chcieť zmeniť seba a svet na Kráľovstvo pokoja. A ani táto iniciatíva nie je celkom jeho vlastná. Už to je nesmierna Božia milosť. Každý jednotlivec práve teraz ovplyvňuje, či sa Zem jedného dňa stane rajom. Ak jednotlivcovi zvrchovane vládne Boh, čoskoro bude Boh zvrchovane vládnuť na celej Zemi!

-   -   -

"A stane sa po celej tejto zemi, hovorí Hospodin, že dve čiastky v nej budú vyplienené a zomrú, a tretia zostane ponechaná v nej. Ale aj tú tretiu uvediem do ohňa a prepálim ich, ako prepaľujú striebro, a zkúsim ich, ako zkúšajú zlato. On bude vzývať moje meno, a ja ho vyslyším. Poviem: Je mojím ľudom, a on povie: Hospodin, môj Bôh." Zachariáš 13:8-9

-   -   -

Proces vyhladenia dvoch tretín ľudí práve prebieha. Ako sa hmyz posýpa z lietadiel, keď sa ho chcú zbaviť, tak posýpajú z lietadiel aj ľudí.

-   -   -

 

Je paradoxom, ako mnohí dnes odsudzujú východnú filozofiu, no každý človek, ktorý sa dostal aspoň trošku ďalej, zistil, že bez ovládania myšlienok to nejde.

"Myseľ má byť prázdna, osvietená Božím svetlom." Ján Kassián, relácia na rádiu Lumen https://www.lumen.sk/archiv-play/97529

Kresťan by sa mal modliť o čistú myseľ, o akúsi kontrolu nad svojimi myšlienkami. Ak dostane od Pána Milosť aspoň čiastočne riadiť svoje myšlienky, takmer prestáva väčšina problémov s hriechom, no je to neustály boj. Myšlienky a túžby nepotláčať, ale ani ich neuspokojovať. Skrátka upriamiť pozornosť na to, čo Pán chce, aby som v tejto chvíli myslel, nevenovať pozornosť svojim túžbam a predstavám. Je to nesmierne oslobodzujúce, ako zlomenie pút, ktoré si človek sám vytvoril a konečne dovolil Bohu ich prestrihnúť. Už ten proces, že k vám Niekto kráča vás oslobodiť... Obvykle sa putá uvoľňujú postupne. Chce to trpezlivosť, vytrvalosť a chuť bojovať za správny cieľ. Aj to si ešte každý môže vymodliť u Pána - teda okrem vlastného života nemám Bohu čo ponúknuť, všetko dobré je od Neho, veru aj ten život... Takže nemusíme sa báť, že by sme odovzdaním života Bohu niečo stratili - naopak, môžeme len získať! V liste Efežanom máme vysvetlené, ako zvíťaziť - teda musíme bojovať v plnej zbroji, víťazí ten, kto bojuje:

 

Duchovná výzbroj.

"Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravedlivosti a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie, modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých, i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia, za ktoré posolstvujem v reťazi, žeby som ho zvestoval prosto a smele, jako mi náleží vravieť." Efežanom 6:10-20

-   -   -

Niektoré z týchto úžasných listov písal apoštol Pavel v temných žalárnych kobkách. Pavel sa vôbec nepoddal a povzbudzoval druhých ešte aj v situácii, kedy čakal na popravu! Aký to veľký majster! To je presne tá čistá myseľ osvietená Božím svetlom, o ktorú by sme mali usilovať. Dokonca traduje sa, že jedným zo žalárov pretekala stoka, Pavel bol po pás v kalovej vode. Stručne povedané, uprostred sračiek zachovať čistú myseľ zvládne málokto. Každé svinstvo od života je na to vynikajúca príležitosť.

Niektorí ľudia si myslia, že minulosť nezmenia. Zmenou myslenia sa však dá zmeniť aj minulosť. Všetky situácie, kedy vám ľudia ublížili (alebo kedy ste vy ublížili ľuďom) si môžete v mysli prechádzať, a zachovávať k ľuďom lásku. Aj takto je možné činiť pokánie. Týmto spôsobom za účasti Božej milosti, bez ktorej takéto veci nie sú možné, človek môže zmeniť svoju minulosť a teda aj svoju budúcnosť. Máme väčšiu moc než si myslíme. Priatelia, prosím vás snažte sa obliecť si celú Božiu výzbroj. Vojak v boji ťažko obstojí bez kompletnej výzbroje. Teda, snažme sa spoločne odovzdať Bohu celý život, to je jediná protihodnota za dar života, ktorý sme dostali.