KOLOIDNÉ STRIEBRO / COLLOIDAL SILVER (SK, ENG) (AKTUALIZOVANÉ/UPDATED 18.5.2021)

03.02.2021 18:41

AKTUALIZÁCIA 18.5.2021@10:45/UPDATE: na dávkovanie koloidného striebra používajte plastové alebo sklené predmety / for dosaging please use plastic or glass stuff

- - -

"NIKDY NEZACHÁDZAJ SO ŽIVOTOM NEOPATRNE! JE TO DAR! JE KREHKÝ, JEDNU CHVÍĽU TU JE A POTOM NIE JE! KTO SI NEVÁŽI ŽIVOT, BUDE NEŠŤASTNÝ. UBLÍŽIŠ, BUDE TI UBLÍŽENÉ. NEMUSÍ TO BYŤ HNEĎ, ALE NESKÔR. TO JE ZÁKON PRÍČINY A NÁSLEDKU. PRETO MUSÍŠ BYŤ VO VŠETKOM ČO ROBÍŠ OPATRNÝ. NEROB NIKDY NIČ LEN TAK Z ROZMARU, ALE UVAŽUJ! STAČÍ JEDEN JEDINÝ NEUVÁŽENÝ SKUTOK, KTORÝ NARUŠÍ PORIADOK VECÍ, A MÔŽE SA STAŤ VEĽKÉ NEŠŤASTIE." z knihy Deděček Oge

- - -

V dnešnej dobe by mnohým mohlo pomôcť správne dávkované koloidné striebro. Začínať je lepšie opatrne a radšej nižšou dávkou, kôli možnej reakcii. (náhle odumieranie patogénov môže spôsobiť tzv. herxheimerovu reakciu)

Niektoré zdroje tvrdia, že tekuté koloidné striebro sa nemá riediť vodou, niekedy však podľa nás môže vyhovovať zriedenie v šálke veľmi čistej, príp. destilovanej vody. (možné použitie na pitie, aj výplachy, klystíry, atď) Hľadajte a nájdite si správne informácie o účinkoch koloidného striebra.

V rozprašovači by mohlo mať význam vdychovanie častíc, alebo ako sprej na lokálnu dezinfekciu postihnutých miest na tele, alebo dezinfekcia - napr. šiat, nástrojov, respirátorov, atď. Flaštičky s rozprašovačom a zrejme aj koloidné striebro môžete lacno kúpiť na stránke chloritansodny.sk alebo ak chcete len striebro, dá sa kúpiť aj od rakúskeho výrobcu s nápisom "nanotechnologický produkt" tu. Koloidné striebro držte ďalej od zdrojov EM žiarenia, mobilov, Wi-Fi.

 

ENGLISH: Colloidal silver - disinfection, antimicrobe and antifungal agens. May help cure many diseases. Collect informations, seek and find the right informations for you. If you decide to start, take the lowest dose at first, observe the reaction. (when the pathogens are erradicated too quickly, it may cause  herxheimer reaction ) According to some sources, liquid colloidal silver should be taken as it is, without water. But we think, sometimes it could be useful in a cup of a very clean water. (drinking or irrigation).

Could be used for inhalation (you can buy it in spray, or use a very clean and dry spraying bottle) Spray could be inhaled, it's practical for local aplication as well, disinfection - clothes, tools, respirators, etc.) Keep out of the reach EM radiation, cell phones, Wi-Fi, etc.