KOLOIDNÉ STRIEBRO - DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA / COLLOIDAL SILVER - IMPORTANT INFORMATION (SK, ENG)

18.05.2021 10:49

Na dávkovanie koloidného striebra používajte plastové alebo sklené predmety / for dosaging please use plastic or glass stuff

čl. KOLOIDNÉ STRIEBRO - Viac tu / Read more here: https://www.biblik.sk/news/koloidne-striebro-colloidal-silver-sk-eng/