KONCEPT NOVÉHO USPORIADANIA ŠTÁTU A SVETA (1.časť)

14.03.2019 19:31

"I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil:          I the LORD do all these things."

"ja, ktorý formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím pokoj a tvorím zlo, ja Hospodin činím to všetko!" Izaiáš 45:7

-  -  -
 

Určite ste už počuli o Novom svetovom poriadku: New World Order - po takomto "poriadku" volali Rumsfeld s Bushom predtým, než svet zatiahli do vojnových konfliktov, ktoré dodnes pokračujú. To je poriadok svetovej satanistickej elity - vyvolať chaos, aby rýchlo, vtedy, keď sú ľudia úderom chaosu ochromení, mohli presadiť svojvôľu. Videli sme oklieštenie práv Američanov po 9/11 a vyhlásenia Busha: "Either you with us, or you are with the terrorists! / Buď ste s nami, alebo ste terorista!" Teda pokiaľ nesúhlasíte s ich politikou, osobili si právo legálne vás zavražiť! Teraz by mala byť v pláne katastrofa globálneho rozsahu, pretože ľudia ich politike neveria a mnohí veľmi dobre vedia, že globálne elity sú prisluhovačmi Lucifera, s ktorým nechcú mať nič spoločné ani ľudia v USA, ani ľudia v Európe a zvlášť nie na Slovensku! Ich pokusy prevrátiť Bohom dané odveké prirodzené zákony, ako to, že na Zemi sú dve pohlavia-muž a žena, je vlastne agresia a otvorený útok proti Bohu. (podobne ako pokus o nadvládu nad svetom je pokus o nadvládu nad Bohom)

Satanisti majú aspoň nejakú predstavu o novej koncepcii sveta - jedna svetová vláda! Ale bohužiaľ, tí, ktorí sa pokusu o nastolenie globálnej satansko-fašistickej diktatúry chcú postaviť, ako napr. nový slovenský prezident, vôbec nemajú predstavu, čo by bolo treba robiť.

O tom, ako by malo Slovensko vyzerať sa oficiálne uvažuje iba v rámci satanských štruktúr EU a NATO. V podstate takto sa energia ľudí spotrebováva na boj proti totálnej zhovadilosti - človek musí povedať nie LGBTI, nie Istanbulskému dohovoru, nie juvenilnej justícii, nie rozvratu rodiny, nie svojvoľnému odoberianiu detí z rodín, nie vojne... Politici ako na mol ožraté satanove štetky hádžu do davu odistené granáty v podobe čoraz nezmyselnejších zákonov, a ľudia miesto toho, aby odstránili príčinu, odstraňujú následky zvrátených rozhodnutí retardovanej vlády, ktorá sedí vraj niekde v Bruseli a národná vláda je iba ich sekretárkou! Je homosexualita zvrátenosť? Nevadí, momentálne je to globálny a európsky trend, tak poďme ju propagovať, hovorme národu hoci aj ústami údajného ochrancu ich práv, že zvrátenosti tiež majú svoje práva!

Vlastne nečinnosť, ľahostajnosť voči týmto pokusom je ponechanie priestoru na vyrašenie satanizmu v spoločnosti, ktorý má za úlohu ustavičným bojom proti čoraz väčším zvrátenostiam človeka úplne vyčerpať, vsadiť ho do pút teroru a potom udrieť a nastoliť svetovládu Lucifera. Politici ako sa zdá už rezignovali, podpíšu čokoľvek, tiež majú strach a pud sebazáchovy. A z ľudí, kto pôjde vysvetľovať úradníkom, že máme len dve pohlavia, keď v tlačivách budú štyri kolonky? V podstate sa počíta s tým, že ľudia na boj proti tomu, čo odporuje logike úplne rezignujú, alebo sa rozzúria a povyhadzujú úradníkov z okna, a dajú tak zámienku na stanné právo. Konečne si to začínajú uvedomovať aj kňazi a oficiálni duchovní, ale zašlo to už príliš ďaleko. Pre nich je brzdou samotný Vatikán, ktorý na čele s argentískym židom Bergogliom - takzvaným pápežom Františkom, ponecháva globálnym satanistickým elitám prakticky voľné ruky. "Kto som, aby som odsudzoval homosexuálov?" Pýta sa František vidiac pochodovať polonahé satanské homosexuálne kreatúry mestami Európy! Odvážni predstavitelia katolíckej cirkvi sa budú musieť čoskoro v tomto boji za Boha a za národ postaviť nielen proti EU, NATO a predstaviteľom štátu, ale dokonca aj proti Vatikánu!                                                  

 -  -  -

"Lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, ztratí ju, a kto by pre mňa ztratil svoju dušu, najde ju."
Pán Ježiš Kristus
 

"Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it." Mat 16:24-25