KONIEC AMERICKÉHO A EURÓPSKEHO VESMÍRNEHO VÝSKUMU? NOVÝ ŠÉF ROSCOMOSU UKONČÍ SPOLUPRÁCU S ISS PO ROKU 2024 / END OF THE U.S. AND EUROPEAN SPACE PROGRAM? NEW CHIEF OF ROSCOSMOS SAID THAT RUSSIA QUITS THE ISS PROJECT AFTER 2024 (SK, CZ, ENG)

08.08.2022 14:44

KONIEC AMERICKÉHO A EURÓPSKEHO VESMÍRNEHO VÝSKUMU? NOVÝ ŠÉF ROSCOMOSU UKONČÍ SPOLUPRÁCU S ISS UŽ V ROKU 2024

Ruský prezident Vladimír Putin uvoľnil z funkcie zástupcu premiéra Jurija Borisova a vymenoval ho za nového šéfa Roscosmosu. Jurij Borisov vystrieda doterajšieho prozápadne konajúceho šéfa Roscosmosu Dmitrija Rogozina.

cit. V.V. PJAKIN 1.8.2022

"A první otázka souvisí s prohlášením nového šéfa Roskosmosu Borisova o opuštění projektu Mezinárodní vesmírné stanice (MVS/ISS) po roce 2024. Jakmile Borisov řekl, že tu spolupráci ukončujeme, což je pro Západ totální katastrofa. Jak pro Evropany, tak i pro Američany. Absolutní katastrofa! Protože bez nás jsou to totální nuly. Nemohou tam dopravit kosmonauty ani náklady, nedokážou udržovat tu stanici. To dokáže jen Rusko a oni si zvykli, že Rusko všechno dělá a oni si hrají na důležité. Ti velmožové, řídící, ovládající a drancující Rusko!
A najednou Rusko říká: „My končíme. Rok 2024 je tím mezníkem, potom budeme realizovat svůj program a svou účast na MVS zcela ukončíme.“ To je pro ně samozřejmě katastrofa. Znamená to zhroucení všech vesmírných programů celého Západu. Znamená to konec vesmírného programu obydleného vesmíru Spojených států, protože bez nás jsou to nuly." Cit. V.V. PJAKIN 1.8.2022:

https://www.biblik.sk/news/v-v-pjakin-1-8-2022/

 

ENGLISH:

END OF THE U.S. AND EUROPEAN SPACE PROGRAM? NEW CHIEF OF ROSCOSMOS SAID THAT RUSSIA QUITS THE ISS PROJECT AFTER 2024

"Putin picks former deputy PM Yuri Borisov to head Roscosmos" SOURCE

Note Biblik: According to the russian analyst V.V. Pjakin, in fact the ISS is Russian! Spaceships and services and maintenance of the ISS are provided by the Russian federation.

quote V.V. PJAKIN 1.8.2022 (transl. from  cz subs  translate.google.com, corrections Biblik)

"And the first question is related to the statement of the new head of Roscosmos, Borisov, about abandoning the International Space Station (ISS) project after 2024. As soon as Borisov said that we are ending the cooperation, which is a total disaster for the West. Both for the Europeans and for the Americans. Absolute disaster! Because without us, they are total zeros. They can't transport cosmonauts or cargo there, they can't maintain that station. Only Russia can do that, and they've gotten used to Russia doing everything and playing themselves as important. Those bigwigs, controlling, ruling and plundering Russia! And suddenly Russia says: "We're done." The year 2024 is the milestone, after which we will implement our program and completely end our participation in ISS." This is, of course, a disaster for them. It means the collapse of all Western space programs. It means the end of the space program of the inhabited space of the United States, because without us there are zeros." Quote by V.V. PJAKIN 1/8/2022:

https://www.biblik.sk/news/v-v-pjakin-1-8-2022/

 

Biblik.sk

biblik.sk/clanky

TEMPUS VERITATEM PARIT
čas rodí pravdu, alebo čas verifikuje pravdu.
alt. preklad: PRICHÁDZA ČAS PRAVDY!
THE TIME OF TRUTH IS COMING!

Prosíme Vás o podporu našej práce / Please support or work:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963

Swift / BIC: FIOZSKBA

ĎAKUJEME.

THANK YOU.