KONIEC NEOLIBERALIZMU / THE END OF NEOLIBERALISM (SK, ENG)

07.11.2019 11:08

www.infovojna.sk

„Súbežná strata dôvery v neoliberalizmus aj v demokraciu nie je žiadna náhoda alebo iba korelácia. Neoliberalizmus podkopáva demokraciu 40 rokov. Forma globalizácie predpísaná neoliberalizmom spôsobila, že jednotlivci a celé spoločnosti nemajú pod kontrolou dôležité súčasti svojho osudu,“ píše v komentári bývalý hlavný ekonóm Svetovej banky. Neoliberalizmus prinesie zánik civilizácie, píše bývalý ekonóm Svetovej banky Stiglitz:

https://www.infovojna.sk/article/neoliberalizmus-prinesie-zanik-civilizacie-pise-byvaly-ekonom-svetovej-banky-stiglitz

Ďakujeme / Thanks to:

www.infovojna.sk

ENGLISH: THE END OF NEOLIBERALISM AND THE REBIRTH OF HISTORY: Former chief (jew:-) economist of the World Bank - Joseph E. Stiglitz: "The simultaneous waning of confidence in neoliberalism and in democracy is no coincidence or mere correlation. Neoliberalism has undermined democracy for 40 years. The form of globalization prescribed by neoliberalism left individuals and entire societies unable to control an important part of their own destiny."

https://www.project-syndicate.org/commentary/end-of-neoliberalism-unfettered-markets-fail-by-joseph-e-stiglitz-2019-11