KRESŤANSKÍ HRDINOVIA: MODLITBA Z KNIHY ELISABETH ELIOTT

03.06.2019 15:33

"A anjelovi sboru Laodičanov napíš: Toto hovorí Ameň, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho: Znám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani studený ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš: Som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho, a nevieš, že si ty biedny i mizerný na poľutovanie i chudobný i slepý i nahý. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty, a kollýrium pomazať svoje oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trescem. Rozhorli sa tedy a učiň pokánie. Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, jako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom!"

Zjavenie sv. Jána 3:14-22

-   -   -

"Pane, vzdávam sa všetkých svojich plánov a cieľov, všetkých svojich túžob a nádejí a prijímam Tvoju Vôľu pre môj život. Dávam Ti seba, svoj život, moje všetko, aby som bola navždy Tvoja. Naplň ma a zapečať svojim Duchom Svätým. Použi si ma ako chceš, vykonaj celú Tvoju Vôľu v mojom živote, nech to stojí čokoľvek, teraz a naveky."

 "Amen."

Modlitba z knihy KRESŤANSKÍ HRDINOVIA:
Elisabeth Elliot - Radostná Podriadenosť
knihu kúpite na vivit.sk
Z edície KRESŤANSKÍ HRDNOVIA ODPORÚČAME:
1.) Amy Carmichaelová
2.) Sadhu Sundar Singh
3.) Gróf Zinzendorf
4.) Brat Andrej
5.) Dietrich Bonhoeffer
6.) Hudson Taylor
7.) George Muller
- sú to naozaj vynikajúce knihy