KTO JA SOM A KTO STE VY?

03.03.2019 21:07

Nazývate Ma Záchrancom a nenecháte sa zachrániť.

Nazývate Ma Svetlom a neveríte vo Mňa.

Nazývate Ma Cestou a nejdete po Nej.

Nazývate Ma Životom a nedychtíte po Mne.

Nazývate Ma Majstrom a nenasledujete Ma.

Nazývate Ma Nádherným a nemilujete Ma.

Nazývate Ma Múdrym a nepýtate sa po Mne.

Nazývate Ma Pánom a neslúžite Mi.

Nazývate Ma Všemohúcim a nedôverujete Mi.

Ak Vás raz nebudem poznať, nečudujte sa.

-

-     -     -

-

-

Nápis na dóme v Lübecku

z časopisu Sophia 11. Jeseň 96

sophia.sk/casopis-sophia

sophia.sk

 

P.S.: Obraz Našeho Pána Ježiša Krista od Heinricha Hoffmanna.

 

 Znamenie Ruky na Obraze: JA SOM skrze Koho Hovorí Boh:

 

"AKO HORE, TAK DOLU. AKO VO VNÚTRI TAK VONKU."