KVALITNÁ KONOPNÁ MASŤ / TOP QUALITY CANNABIS OINTMENT (SK, ENG)

17.09.2020 16:44

Konopná masť CARUN - bez chemických prísad a konzervantov, podľa skúsenosti zákazníkov pomáha aj od bolesti. Regeneruje poškodenú DNA, môže pomôcť zregenerovať pokožku pri chemických popáleninách (napr. kyseliny) a zrejme pomôže aj pri bežných popáleninách. Nemá sa používať na otvorené rany, určená je zvlášť pri liečbe ekzémov. Ekzém niekedy dobre vylieči aj kvalitný čerstvý konopný olej. Odporúčame počas liečby ekzému aj používanie konopného mydla, prípadne neutrálneho mydla a aj neutrálne čistiace prostriedky a prostriedky na riad (napr. SONETT NEUTRAL tekuté mydlo, SONETT NEUTRAL prací prostr. aj prostr. na riad). V niektorých prípadoch ekzém môže vyliečiť zmena prostriedku na riad, známe sú prípady rýchleho miznutie ekzému na rukách, keď ľudia začali používať na riady AMWAY DISH DROPS (obs. aloe vera, lieči ekzémy, psoriázu. Na psoriázu je zvlášť určená bylina Coleus Forskohlii, čl. tu) Normálnu funkciu kože môžu narušiť chemické mydlá, sprchové gély, šampóny, pracie prostriedky, ale zvlášť dezinfekcie na ruky! Nie je normálne dezinfikovať si ruky - dezinfekcie by mali zmiznúť z obchodov! Ľudia potom s narušenou bakteriálnou ochranou, ktorú spôsobí dezinfekcia, chytajú tovar, chytajú peniaze a takto sa poškodzujú. Neodporúča sa z týchto dôvodov používanie antibakteriálneho mydla - baktérie sú potrebné, likvidovať bakteriálnu vrstvu dezinfekciami na ruky, alebo antibiotikami v prípade choroby sú vždy veľmi riskantné veci a mali by sa používať iba v nevyhnutných prípadoch!

Veľmi závisí, aj od ktorého človeka (príp. obchodu) máte veci, tovar a zvlášť lieky, ich liečivý účinok môže byť buď znížený, alebo posilnený.

 
ENGLISH:

CARUN Cannabis ointment - without chemical additives and preservatives. According to customer experience in some case it also helps with pain. It regenerates damaged DNA, can help regenerate the skin (chemical burns, acids) and probably also helps with normal burns. It should not be used on open wounds! Especially designed for the treatment of eczema. Eczema is sometimes well cured by a good, fresh hemp oil. We also recommend the use of hemp soap or neutral soap during the treatment of eczema, as well as neutral detergents and dishwashing detergents (eg SONETT NEUTRAL liquid soap, SONETT NEUTRAL laundry liquid and dishwashing). In some cases, eczema can be cured by changing your soap or common dish cleaner, there are known cases of rapid disappearance of eczema on the hands, when people started to wash their dishes with AMWAY DISH DROPS (contains Aloe Vera, which helps cure eczema, burn injuries, psoriasis. For the psoriasis treatment especially helps Coleus Forskohlii, good czech article here) The normal function of the skin can be disrupted by chemical soaps, shower gels, shampoos, detergents, but especially hand disinfectants! It is not normal to disinfect your hands - disinfectants should disappear from stores! People harm their natural bacterial protection with disinfection, and than they're catching goods, money, etc. and they are damaging themselves respecting those crazy anti-covid manners! For these reasons, the use of antibacterial soap is not recommended - bacteria are necessary, liquidation your natural bacterial layer with hand disinfectants, or antibiotics in case of illness are always very risky and should be used only when necessary!
The healing effect can be either reduced or enhanced by a person who is giving/prescribing your medication. It's also important to choose a good shop for clothes, food, goods, e-shop. The same thing from two shops could be very different and the healing effect as well.
 
- quick translate of the above Slovak article thanks to translate.google.com; corrections Biblik
Ďakujeme / thanks to: mama