LADISLAV HODAČ: OKULTIZMUS OKOLO NÁS

04.11.2018 05:10

https://www.tajemstvibible.cz/

LADISLAV HODAČ: OKULTISMUS KOLEM NÁS

(metódy kontroly myšlienok a programovania ľudí)

https://www.youtube.com/watch?v=-vBEL_ruEZY

Poznámka Biblik: Na veci sú 2 rôzne pohľady, navonok úplne protichodné tvrdenia môžu dávať zmysel. Treba uvažovať nad Bibliou. V súvislosti s touto prednáškou zvlášť nad Žalmom 82 a 1. Samuelova 28. Aj farizeji si mysleli, že poznajú pravdu a obviňovali Pána Ježiša, že ruší Mojžišov zákon. Takisto ľudia, ktorí čítajú Bibliu, častokrát si myslia, že už poznajú jasnú odpoveď. Pre navonok jednoznačné veci, ako to, že mŕtvi sú mŕtvi, v Biblii čítame aj to, že Pán Ježiš nikoho za mŕtveho nepovažoval (napr. Ján 11., Mat. 9:24)

Niektorí ľudia skutočne hovorili s mŕtvymi (1. Sam 28.)

A navonok človek - Pán Ježiš Kristus, sa právom vyhlásil za zjednoteného s Bohom (Ján 10.) (Je povinnosť človeka zistiť čo znamená Kto/Čo JA SOM Ján 8:58, Exodus 3:14)

Spojenie protikladov v láske - to je učenie Pána Ježiša Krista, to je Svätá Biblia. Žiadny vonkajší výklad Biblie pochopenie týchto vecí neprináša, pretože sa nedajú pochopiť mysľou. Ale človek môže, a ak chce poznať Pravdu aj musí nad biblickými veršami meditovať. Biblia učí človeka uvažovať v dvoch navonok protichodných rovinách zároveň, učí človeka myslieť a vnímať ináč ako zmyslovo. (napr. Mar 4:25) Teda priatelia snažme sa o pochopenie Biblie v prvomrade z tohto hľadiska, v ktorom sme všetci jedno.